פיצויי פיטורים


עובד אשר עבד שנה לפחות זכאי לפיצויי פיטורים במידה ופוטר מהעבודה אולם ישנם מספר מקרים נוספים בהם יש זכאות לפיצויי פיטורים, כגון עובד שנפטר, מעביד שנפטר, התפטרות בגלל מצב בריאותי לקוי, התפטרות כתוצאה מהרעה מוחשית בתנאי העבודה ועוד. הכלל הוא כי זכותו של המעביד לפטר עובדים תוך מתן זכות שימוע לפני פיטורים, אולם חל איסור על פיטורים שלא בתום לב ולעיתים ניתן להשיב עובד שפוטר שלא כדין לעבודתו. מרבית המחלוקות בין עובדים למעבידים הן סביב חישוב גובהה פיצויי הפיטורים, המועד לתשלום פיצויי פיטורים שלילת פיצויי פיטורים, לעיתים בחוזה עבודה אישי או חתימה על כתב ויתור וכן זכאות לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים, השפעת חילופי מעבידים על פיצויי פיטורים, פיצויי פיטורים כאשר השכר הופחת זמנית וכן פגיעה בעובד שהגיש תלונה נגד המעביד.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורים מעבודה

 2. סיבה לפיטורים

 3. פיטורים חשאיים

 4. פיטורי בכירים

 5. פיטורים במפתיע

 6. פיטורים עיתונאי

 7. פיטורים בגיל 63

 8. פיטורים מרכזנים

 9. פיטורים מיידיים

 10. בקשה לבטל פיטורים

 11. פגם בהליך פיטורים

 12. פיטורים - תקשי''ר

 13. תקיפה בגלל פיטורים

 14. מנהל עבודה פיטורים

 15. פיטורי טייס

 16. פיטורים בגין תלונה

 17. מכתב ביטול פיטורים

 18. פיטורים הורדה בדרגה

 19. ביטול מכתב פיטורים

 20. פיטורים עובדי מלון

 21. שדרן רדיו - פיטורים

 22. פיטורים עובד ניקיון

 23. פיטורים עקב צמצומים

 24. פיטורים בחוסר סמכות

 25. פיטורים עקב צימצומים

 26. הוכחת פיטורים

 27. פיטורים אחרי חצי שנה

 28. פיטורים בגלל ויכוחים

 29. טיפולי הפריה פיטורין

 30. איך מוכיחים פיטורים ?

 31. עבודה ארעית - פיטורים

 32. פיטורים בגין אי התאמה

 33. טכנאי רנטגן - פיטורים

 34. חתימה על שטרי פיטורין

 35. מרצה ומתרגל - פיטורים

 36. פיטורים בהודעה טלפונית

 37. פיטורים של אם חד הורית

 38. פיטורים עובד חברת חשמל

 39. פיטורי צמצום - פיצויים

 40. פיטורים מזכירה בהיריון

 41. פיטורים מוצדקים

 42. חופפת במספרה - פיטורים

 43. פיטורים אחרי שנת שבתון

 44. החזרת עובד שפוטר לעבודה

 45. זכויות מצילים - פיטורים

 46. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 47. פיצוי בגין מניעת השתכרות

 48. פיטורים ללא נימוק

 49. פיטורי עובד כבאות

 50. פיטורים בגלל מעילה באמון

 51. פיטורי עובדת מטבח

 52. פיטורים עקב אילוצי המערכת

 53. פיטורי רכזת תרבות

 54. פיטורים בגלל תקיפת תלמיד

 55. פיטורים בגלל גיל מבוגר ?

 56. שינוי סיבת פיטורים

 57. פיטורים מנימוקים פוליטיים

 58. פיטורים בגלל חוסרים במחסן

 59. פיטורים במשק חקלאי

 60. פיטורים בניגוד להסכם

 61. פיטורים מעסק משפחתי

 62. סמכות ממונה מחוז - פיטורים

 63. סמכות לפיטורי משגיח

 64. פיטורים של שליח – אי התאמה

 65. סכסוך עבודה - פיטורי עובדים

 66. פיטורים בגלל שינוי טכנולוגי

 67. תאריך לא נכון במכתב פיטורים

 68. פיטורים מנהלת סניף בורגראנץ'

 69. בקשה לאסור על פיטורים

 70. ביטול פיטורים - החזרה לעבודה

 71. פיטורי עובדת סוציאלית

 72. אי הנפקת מכתב פיטורים

 73. סיבת פיטורים לא נכונה

 74. פיטורים פוליטיים - עובד עירייה

 75. פיטורים ללא נימוק ענייני

 76. רשימות עובדים מועמדים לפיטורים

 77. עיכוב פיטורי עובד עיריה

 78. פיטורים לאחר שיחת הבהרה

 79. ערעור על פיטורים בגלל אי התאמה

 80. פיטורים ללא סיבה בטלפון

 81. עילה לא מוצדקת לפיטורין

 82. פיטורי נהג שרישיונו נשלל

 83. פיטורים בגלל כרטיס נוכחות

 84. פיטורים לאחר תאונת עבודה

 85. פיטורים בגלל חבלה מכוונת במכונה

 86. פיטורים על ידי קצין בטחון - קב"ט

 87. מכתב פיטורים בדואר - האם חוקי ?

 88. פיטורים לאחר פגישה בארבע עיניים

 89. עובד שמנסה לגרום לפיטוריו

 90. עתירה נגד פיטורים של עו''ד

 91. פיטורי עובד קבלן 9 חודשים

 92. פיטורים בעקבות מעשה הונאה

 93. פיצוי על פיטורים שלא כדין

 94. פיטורים בגלל השקפה פוליטית

 95. דחיית כניסה לתוקף של מכתב פיטורים

 96. החתמת כרטיס נוכחות - פיטורים

 97. הוכחת טענת פיטורים בשל מחלה

 98. פיטורים עקב גרימת נזק תדמיתי לחברה

 99. פוטר ללא כל סיבה בבושת פנים

 100. פיטורים בגין תלונות על מנהל לא תקין

 101. פיטורי עובד בשל מעילה בתפקיד

 102. פיטורי עובד זמני בחברת החשמל

 103. פיטורים בגלל בקשה להעלאת שכר

 104. פיטורי עובד קבלן תשעה חודשים

 105. פיטורי שוטר לאחר חקירת מח''ש

 106. החזרת עובד לעבודה לאחר פיטורין

 107. פיטורים של עוזרת גננת בעקבות העדרויות

 108. פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים

 109. פיטורי עובדת בדיוטי פרי באוניה

 110. פיטורים בגלל כתב אישום שהוגש נגד עובד

 111. פיטורים עקב צימצומים ושינויים מינהלים

 112. פיטורים של מנהל בר בגין גניבת בקבוקים

 113. האם נזיפה בעובד מהווה פיטורים ?

 114. הקונגרס היהודי העולמי - פיטורים של עובד

 115. פיטורים בשל הגשת תביעה נגד המעביד

 116. מימוש אופציות של עובד בחברה לאחר פיטורים

 117. מכתב פיטורים פיקטיבי רק בשביל ביטוח לאומי

 118. פיטורים של שוטר בגלל הוצאת חומר מאגר מידע

 119. האם חובה לגלות על פיטורים ממקום עבודה קודם

 120. פיטורי עובד בטענת ביצוע עבירה פלילית

 121. פיטורים בסמוך לתום שנה מתחילת העבודה

 122. פיטורים בשל החתמת כרטיס נוכחות בעבודה

 123. בקשה לצו פירוק נגד המעביד - בקשת צו פירוק פיטורים

 124. מניעת אפשרות לחפש מקום עבודה חילופי - פיטורים

 125. פיטורי עובד בפעם השניה לאחר חזרה לעבודה

 126. פיטורים בגלל שימוש בטלפון המשרדי לצרכים פרטיים

 127. פיטורים אסורים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 128. פוטר סירב להבדק במכונת אמת לאחר שנחשד בגניבת כסף

 129. סעד אכיפה - השבת עובד שפוטר שלא כדין לעבודתו

 130. תביעה לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין

 131. פיטורי עובד לאחר התראות לשפר את התנהגותו

 132. במועד פיטורים כבר מונה מחליף – פיטורים לא חוקיים ?

 133. פיטורים בחוסר תום לב מתוך התנכלות עקב מניעים פסולים

 134. בעל הבית לא נתן מכתב פיטורים - הציע לעבור לחברה אחרת

 135. פיטורי עובד שלא הגיע לעבודה (יום אחד) בגלל מחלה

 136. פיטורים של עובד בגלל תלונה על אי סדרים בניהול - חוק הגנה על עובדים

 137. פיטורים בעקבות רישומים כוזבים בתלושים וסירובו להטלת קנסות

 138. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון