חישוב שכר מינימום


חוק שכר מינימום - הזכות לשכר מינימום - חישוב שכר מינימום – התפטרות מהעבודה עקב אי תשלום שכר מינימום - זכות קטין לשכר מינימום - הגדלת שכר מינימום לפי שיעורי תוספת יוקר - זכות עובד של קבלן כוח אדם לתשלום שכר מינימום - איסור על פגיעה בעובד עקב תלונה או תביעה שהגיש בגין אי תשלום שכר מינימום – איסור על הפחתת שכר מינימום - קנס על מעביד בגין עבירה על חוק שכר מינימום –סמכות לקבוע שכר מינימום מופחת לעובד הסובל ממגבלה גופנית - תשלום שכר המינימום לעובד אשר שכרו משולם על בסיס עמלות - איסור על התניית הזכות לשכר מינימום - סמכות בית הדין לעבודה לחייב מעביד שהלין שכר מינימום פיצויים מוגדלים - תביעה בבית הדין לעבודה בשל אי תשלום שכר מינימום – התיישנות תביעות בגין אי תשלום שכר מינימום - איסור להחתים עובד על חוזה לתשלום שכר הנמוך משכר המינימום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון