חישוב דמי הבראה


צו ההרחבה הכללי בדבר תשלום דמי הבראה קובע כי הזכאות לדמי הבראה, קמה רק לאחר שהשלים העובד את שנת עבודתו הראשונה. בהתאם לצו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה מחיר יום הבראה החל מיום 1.7.2008 הוא 331 שקלים לכל יום הבראה, לעובדים במשרה חלקית ישולמו דמי הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה ועובד זכאי לתבוע את יתרת דמי ההבראה.

חישוב ימי ההבראה בשנה לפי וותק
מספר ימי ההבראה עבור השנה הראשונה הוא 5 ימים, עבור השנה השנייה 6 ימים, עבור השנה הרביעית 7 ימים, עבור השנה האחת עשר 8 ימים, עבור השנה השישה עשר 9 ימים, עבור השנה העשרים ומעלה 10 ימים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חישוב דמי הבראה

 2. חוק דמי הבראה

 3. תביעה ליתרת דמי הבראה

 4. דחיית תביעה לדמי הבראה

 5. מחלוקת בנושא דמי הבראה – מנהל מיוחד

 6. צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 7. התפטרות עקב אי תשלום דמי הבראה

 8. תביעות משכורת חודש דמי הבראה פדיון חופשה

 9. דמי ההבראה - טענה כי התובע לא עבד שנה מלאה

 10. חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי

 11. תשלום דמי הבראה רטרואקטיבי - 7 שנים אחורה

 12. פיטורים, הודעה מוקדמת, הפרשות פנסיוניות ודמי הבראה

 13. זכויות קצרנית - פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון