הפרשות המעביד לקרן פנסיה, קרן השתלמות וביטוח מנהלים


במדינת ישראל ישנן שלוש קבוצות עיקריות של מבטחים פנסיונים, פרט למוסד לביטוח לאומי: קרנות הפנסיה הותיקות ,קרנות הפנסיה. וקופות גמל

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
כתוצאה מכך שחלק נכבד מן השכירים בעיקר אלה המשתכרים שכר נמוך לא היו מבוטחים בתוכנית פנסיה כלשהי, נוצר בארץ מצב שבו עובדים אלו היו עלולים להגיע למצב של עוני לאחר פרישתם לגמלאות ולהשית את נטל הטיפול בהם על כתפי הציבור. לפיכך נחתם ביום 30.12.2007 צו הרחבה על ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה אשר חל על כלל העובדים והמעסיקים בישראל, לפיו החל מיום 1.1.2008 זכאי כל עובד שאינו מבוטח בהסדר פנסיוני מטיב להיות מבוטח בתוכנית פנסיה והמעביד חייב להפריש כספים לתוכנית הפנסיה.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון