חובות המעביד לפי חוק עובדים זרים


חובת עריכת חוזה עבודה בכתב
על המעביד להתקשר בחוזה עבודה עם העובד הזר בשפה שהעובד מבין ולמסור לו העתק מהחוזה.

חובת עריכת ביטוח רפואי לעובד זר
על המעביד להסדיר, על חשבונו, לעובד הזר למשך כל תקופת עבודתו אצלו, ביטוח רפואי שיכלול סל שירותים שקבע שר הבריאות.

חובת העמדת מגורים הולמים לעובד זר
על המעביד להעמיד, על חשבונו, לשימוש העובד הזר, מגורים הולמים למשך כל תקופת עבודתו אצלו ועד מועד שלא יפחת משבעה ימים לאחר סיומה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק עובדים זרים

 2. זכויות עובדים זרים

 3. חובות המעביד כלפי עובדים זרים

 4. צו עובדים זרים

 5. קנס על העסקת עובד זר

 6. עובדים זרים בתי מלון

 7. תביעה עובדת פיליפינית

 8. העסקה שלא כדין

 9. ניוד עובדים זרים

 10. תביעה כספית של עובד זר

 11. עיכוב דרכון של עובד זר

 12. העברת עובד זר לאדם אחר

 13. תקנות עובדים זרים

 14. עובד זר לאוטיסטים

 15. נוהל שמיים סגורים

 16. חתונה עם עובדת זרה

 17. זכויות פועלים זרים רומנים

 18. מגורים לעובדים זרים

 19. הוצאות דיור לעובד זר

 20. העסקת עובדת זרה מסין

 21. עובד זר - תאונת עבודה

 22. ניוד עובד זר למעסיק חילופי

 23. תאונת עבודה - עובד זר

 24. ביטול קנס עובדים זרים

 25. מס מעסיקים עובדים זרים

 26. חידוש ויזה לעובדת זרה

 27. עורך דין העסקת עובד זר

 28. זכויות מטפלת פיליפינית

 29. מגורים הולמים לעובד זר

 30. זכויות עובד זר מבולגריה

 31. קנס על העסקת עובדים זרים

 32. הונאת עובדים זרים - מעצר

 33. עבירה על חוק עובדים זרים

 34. זכויות עובדת זרה ממולדובה

 35. תביעת עובדת זרה נגד שלמה בניזרי

 36. זכויות עובדים זרים סינים

 37. העסקת עובד זר בגן אירועים

 38. זכויות עובדים זרים בענף המלונאות

 39. תביעה של עובד זר בבית דין לעבודה

 40. קנסות על העסקת עובדים זרים

 41. גובה הקנס על העסקת עובד זר

 42. תביעה של עובד זר נגד מעסיק

 43. ניכוי יתר משכר עובדים זרים

 44. עבירות של קבלן על חוק עובדים זרים

 45. הצעת חוק מס על העסקת עובד זר

 46. סמכות בית דין לעבודה - עובדים זרים

 47. ביקורת משרד התמ''ת בבית פרטי

 48. תקנות עובדים זרים מגורים הולמים

 49. העסקת עובד זר בלי ביטוח רפואי

 50. העסקת עובדים זרים פיטום אווזים

 51. עורך דין הארכת ויזה לעובדת זרה

 52. הרשעה בעבירה של העסקה שלא כדין

 53. בקשה לעכב תשלום קנס עובדים זרים

 54. שחרורו בערבות של עובד זר לאחר מתן עדות

 55. עבירות העסקת עובדים זרים - זיכוי

 56. האם המדינה צד להליך בתביעת עובדים זרים

 57. ידועה בציבור עובדת זרה ממולדובה

 58. עורך דין שמטפל בויזה לעובדים זרים

 59. היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות

 60. ויזה לעובדת זרה בת זוג של ישראלי

 61. מעצר עובד זר על ידי משטרת ההגירה

 62. ביקורת משרד התמ"ת - העסקת עובד זר

 63. קנס בשל העסקת עובדים זרים ללא ביטוח

 64. העסקת עובד זר שלא כדין - בקשה להישפט

 65. קנסות בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין

 66. העסקת עובדים זרים - טענת אין להשיב לאשמה

 67. היתר להעסקת עובד זר - בית משפט לענינים מינהליים

 68. תביעת פיליפינית נגד המשפחה אצלה היא עבדה

 69. תביעת עובד זר מסודן לקבלת זכויות סוציאליות

 70. אחריות מנהל על העסקת עובדים זרים ללא היתר

 71. העסקת עובדים זרים בניגוד לחוק - קנס 200,000 שקלים

 72. קנסות גבוהים על העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. טענת העסקת עובדים זרים ללא היתר על ידי קבלן משנה

 74. ביקורת פקחים של משרד התמ''ת עובדים זרים לא חוקיים

 75. קנס מינהלי בסך 10,000 ₪ בגין העסקת עובדת זרה שלא כדין

 76. אזרח תאילנדי הגיש תביעה בעל משק חקלאי בגין תקופת עבודתו

 77. זכויות עובד זר פועל בניין - אשרת עבודה קבלן - שעות נוספות, חופשה שנתית, דמי חגים

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון