סמכות בית הדין לעבודה


סמכותו של בית הדין לעבודה אינה דומה לסמכותו של בית משפט השלום סמכותו של בית משפט השלום נקבעת על פי הסעד, כלומר מה שהתובע מבקש בתביעתו ואילו סמכותו של בית הדין לעבודה נקבעת על פי מהות היחסים בין התובע לנתבע, אולם אין זה מן הנמנע כי גם בבית הדין לעבודה השאלה האם מדובר ביחסי עובד או מעביד תוכרע הן על פי הסעד המבוקש.

סעדים בבית הדין לעבודה
סמכות בית הדין לעבודה לתת סעדים זמניים - צווי מניעה -הכרעה בשאלת יחסי עובד מעביד - ערעור - ערעור שכנגד - על פסק דין של בית דין לעבודה - התערבות בהליך בוררות - החזרת עובדים למקום העבודה וכן קביעת סדרי דין בבית הדין לעבודה על פי חוק בית הדין לעבודה ותקנות בית הדין לעבודה.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון