העסקה פורמאלית בחברת כוח אדם


העסקה "אמיתית" של עובדים באמצעות חברות כוח אדם
בית הדין לעבודה קבע לעניין תבנית העסקה הכוללת הסכם עבודה בין העובד לחברת כוח האדם וחוזה בין חברת כוח האדם לבין מקום העבודה בו מוצב העובד, כי חברת כוח האדם מספקת למקום העבודה עובדים ולא מוצר או שירות. כאשר בידי המשתמש בעובדי חברת כוח אדם שליטה מכרעת או רבה על בחירת העובדים, הפסקת עבודתם, הכשרתם, הפיקוח עליהם וכולי, תגבר הנטייה לראות במשתמש ובחברת כוח האדם כמעסיקים במשותף של העובד.

העסקה "פורמאלית" גרידא
ייתכנו מצבים בהם בית הדין יראה בחברת כוח האדם ובמקום בו הוצב העובד לעבודה על ידי חברת כוח אדם, כמעסיקים במשותף של עובד במקרים של העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם המשמשות "צינור לתשלום שכר" גרידא, כלומר מצב בו המשתמש בעובדי כוח האדם קולט או מגייס את העובד למפעלו באופן בו מתקבלים עובדיו שלו לעבודה והעובד מבצע עבודה זהה לעובדי המשתמש ולצידם. שכרו משולם על ידי חברת כוח האדם ועל פי המבחנים הפורמאליים הוא נחשב לעובד חברת כוח האדם והיא מדווחת עליו לרשויות כעובד שלה ובכך נמנע מקום העבודה מלהיחשב כמעביד של העובד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות עובדי חברות כוח אדם

 2. חילופי חברות כוח אדם

 3. התפטרות מחברת כוח אדם

 4. עובדי כוח אדם - מכרז פנימי

 5. פיטורים בהריון חברת כוח אדם

 6. פיצוי של עובדי חברת כוח אדם

 7. מיקור חוץ של כוח אדם

 8. תביעה נגד חברת כוח אדם

 9. העסקה פורמאלית בחברת כוח אדם

 10. חברת כוח אדם - זהות המעסיק בפועל

 11. העסקת עובד קבלן מעל 9 חודשים

 12. נפילה מסולם עובד כוח אדם - חבלות ברגל

 13. חברת כח אדם או חברת מיקור חוץ

 14. האם עובד מדינה או עובד חברת כוח אדם ?

 15. החלת תנאי עבודה על עובדי קבלן כוח אדם

 16. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

 17. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

 18. חוזה לאספקת כוח אדם - עובדים זרים

 19. צו הרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם

 20. הסכם לאספקת כוח אדם - דו"ח משכורות עובדים

 21. הסכם הזמנת שירותי כוח אדם באתר בנייה

 22. משתמש בשירותי עובד קבלן כח אדם שהתחלף

 23. סעיף 13 לחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם

 24. יתרונות המעסיק בביצוע עבודה באמצעות חברות כוח אדם

 25. הצבת עובדת חברת כוח אדם בניגוד להוראות הסכם קיבוצי

 26. סכסוך קיבוצי - דרישה של ההסתדרות לתוספת תקן כוח אדם

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון