נטל ההוכחה בתביעות בגין הפליה בעבודה


בסעיף 9 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה נקבע כי נטל ההוכחה בתביעות בגין הפליה בעבודה מוטל על המעביד, כמו כן נקבע לעניין נטל ההוכחה בהפליה בקבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה, שליחה להכשרה או השתלמות מקצועית, או תשלום פיצויי פיטורים כי אם קבע המעביד לגביהם תנאים או כישורים, ודורש העבודה או העובד, לפי העניין, הוכיחו כי נתקיימו בהם התנאים או הכישורים האמורים נטל ההוכחה יוטל על המעביד להוכיח כי לא הייתה הפליה. נקודת המוצא בהוכחת אפליה היא כי יש להעניק יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים במידה פרופורציונאלית לשוני ביניהם, והפליה פסולה פירושה יחס שונה אל שווים, פירושה יחס בלתי שווה ובלתי הוגן למי שראויים לאותו יחס.

נטל ההוכחה בפיטורים מעבודה
נקודת המוצא היא שנטל ההוכחה מוטל על המעביד. אולם, בכל הקשור בפיטורים מעבודה, על העובד להוכיח בשלב הראשון כי לא הייתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו. רק לאחר שעמד העובד בנטל זה והציג ראשית ראיה לקיומה של עילה לכאורה לפיטורים מחמת הפליה אסורה, עובר הנטל על כתפי המעביד לסתור את טענות העובד ולהוכיח כי לא פעל מתוך הפליה אסורה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הפליה

 2. חוק נגד אפליה

 3. חוק נגד גזענות

 4. חוק אפליה מתקנת

 5. הפליה – התיישנות

 6. עורך דין זכויות אדם

 7. קבלת קביעות - הפליה

 8. כדורסל נשים - אפליה

 9. אפליה בגזר דין

 10. פרוייקט שיקום שכונות

 11. הזכות לשוויון בעבודה

 12. הפליה בעבודה מחמת גיל

 13. הפליה של גמלאי בנושא שכר

 14. פיצויים בגין הפליה פיטורים

 15. הגבלת גיל כניסה לפאב

 16. אפליה בכניסה למועדונים

 17. התכנסות בעלת אופי פוליטי

 18. תביעה בגין אפליה בבית קפה

 19. הקושי בהוכחת טענת ההפליה בעבודה

 20. הפליה בגלל אמונה דתית ראיון עבודה

 21. הקצאת קרקעות לסוכנות היהודית - אפליה ?

 22. נטל ההוכחה בתביעות בגין הפליה בעבודה

 23. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – הפליה בשכר

 24. תביעה על דרישה לשלם בכניסה למועדון – אפליה ?

 25. הצעת חוק איסור אפליה בגלל ארץ מוצא תלמיד

 26. עדי ג'הובה (jehovah witness) בישראל - הפליה

 27. הפליה מטעמי גיל - סעיף 2 (א) (1) חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון