הקושי בהוכחת טענת ההפליה בעבודה


נטל ההוכחה של העובד
המחוקק מודע לקושי בהוכחת טענת ההפליה מצד העובד, ולכן אין הוא מטיל חובה על העובד להוכיח פוזיטיבית את טענת ההפליה, אלא נקבע כי על העובד להוכיח כי לא הייתה קיימת עילה ברורה לפיטוריו על פי התנהגותו או מעשיו, ולאחר מכן עובר הנטל על כתפי המעביד. בשלב הראשוני, על העובד להביא ראשית ראיה בלבד, כלומר מנת לבסס את אחריותו של המעביד ולהקים עילה לפיצוי על פי החוק, די שהעובד הוכיח כי אחת מהעילות לפיטורים הייתה הפליה בניגוד להוראות חוק שוויון ההזדמנויות. גם אם הייתה הצדקה עניינית כלשהי לפיטוריו של העובד, ואחד השיקולים שלקח המעביד בחשבון במסגרת מכלול השיקולים המלא היה שיקול פסול שמבוסס על הפליה אסורה על פי אחת מהעילות המופיעות בסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, עוד נקבע כי גם אם קיימים לצד השיקול הפסול שיקולים ענייניים , אשר כביכול "מכשירים" את השיקול הנגוע בהפליה פסולה, הדבר לא "יכשיר" את הפיטורים שכן מטרת החוק היא לעגן את ערך השוויון בעבודה, לבסס ולהטמיע בקרב המעבידים נורמות של שוויון ולמנוע ממעבידים לקחת בחשבון שיקולים הנגועים בהפליה אסורה, במטרה לאכוף את עקרון השוויון. מכאן, שעצם ההתנהגות הפסולה, גם עם לצידה יש שיקולים ענייניים היא בגדר הפרה של הוראות החוק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הפליה

 2. חוק נגד אפליה

 3. חוק נגד גזענות

 4. חוק אפליה מתקנת

 5. הפליה – התיישנות

 6. עורך דין זכויות אדם

 7. קבלת קביעות - הפליה

 8. כדורסל נשים - אפליה

 9. אפליה בגזר דין

 10. פרוייקט שיקום שכונות

 11. הזכות לשוויון בעבודה

 12. הפליה בעבודה מחמת גיל

 13. הפליה של גמלאי בנושא שכר

 14. פיצויים בגין הפליה פיטורים

 15. הגבלת גיל כניסה לפאב

 16. אפליה בכניסה למועדונים

 17. התכנסות בעלת אופי פוליטי

 18. תביעה בגין אפליה בבית קפה

 19. הקושי בהוכחת טענת ההפליה בעבודה

 20. הפליה בגלל אמונה דתית ראיון עבודה

 21. הקצאת קרקעות לסוכנות היהודית - אפליה ?

 22. נטל ההוכחה בתביעות בגין הפליה בעבודה

 23. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – הפליה בשכר

 24. תביעה על דרישה לשלם בכניסה למועדון – אפליה ?

 25. הצעת חוק איסור אפליה בגלל ארץ מוצא תלמיד

 26. עדי ג'הובה (jehovah witness) בישראל - הפליה

 27. הפליה מטעמי גיל - סעיף 2 (א) (1) חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון