תביעה ליתרת דמי הבראה


סעיף 7(א) לצו ההרחבה בדבר תשלום קצובת ההבראה אשר הוחל על כל העובדים והמעבידים בישראל קובע כי עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה התקופה במהלך עבודתו, את התביעה לדמי הבראה ניתן להגיש 7 שנים ממועד היווצרות העילה, כלומר מיום סיום ההעסקה, חשוב לציין כי במידה והעובד דורש את דמי ההבראה במהלך עבודתו אצל המעביד ניתן לדרוש תשלום עבור שבע השנים האחרונות ועל כן רצוי לדרוש את דמי ההבראה עוד בתקופת העבודה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חישוב דמי הבראה

 2. חוק דמי הבראה

 3. תביעה ליתרת דמי הבראה

 4. דחיית תביעה לדמי הבראה

 5. מחלוקת בנושא דמי הבראה – מנהל מיוחד

 6. צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 7. התפטרות עקב אי תשלום דמי הבראה

 8. תביעות משכורת חודש דמי הבראה פדיון חופשה

 9. דמי ההבראה - טענה כי התובע לא עבד שנה מלאה

 10. חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי

 11. תשלום דמי הבראה רטרואקטיבי - 7 שנים אחורה

 12. פיטורים, הודעה מוקדמת, הפרשות פנסיוניות ודמי הבראה

 13. זכויות קצרנית - פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון