איסור הפיטורים לאחר תום חופשת הלידה


מטרתו של החוק האוסר על פיטורים לאחר תום חופשת הלידה, היא למנוע מהמעביד לסכל את שובה של העובדת לעבודתה, להבטיח את זכותה של העובדת לחזור לעבודתה בתום חופשת הלידה ועל ידי כך ליתן לה הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה תוך איזון של זכות היולדת לעבוד מול זכותו הניהולית של המעביד נעשה בחוק, האוסר על המעביד לפטר את העובדת בתקופה האמורה ומחייב אותו על פי תכליתו להשיבה לעבודה. כך תוכל העובדת להוציא לפועל את זכותה לעסוק בעבודה ממנה תפיק סיפוק והערכה, להתקדם ולממש את יכולותיה ומיומנותה במקום העבודה בו עבדה עובר ללידה, בלי שתהא חשופה לאפשרות להיות מפוטרת בשל הלידה ויציאה לתקופה של חופשת לידה.

תנאים מצומצמים לאישור פיטורים
התנאים למתן היתר על ידי שר התמ"ת לפיטורי עובדת בתקופה שלאחר תום חופשת הלידה מצומצמים, והיתר כאמור יינתן רק אם השר שוכנע כי הפיטורים אינם קשורים לחופשת הלידה, אלא משיקולים כלכליים ועסקו של המעביד חדל לפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל ואם הוא תאגיד ניתן צו לפירוקו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנות חופשת לידה

 2. זכאות לדמי אבטלה - חופשת לידה

 3. פיטורים אחרי חופשת לידה

 4. איסור הפיטורים לאחר תום חופשת הלידה

 5. עובדת במשרה חלקית - חופשת לידה

 6. דמי אבטלה חופשת לידה ללא תשלום

 7. פגיעה בהיקף משרה לאחר חופשת לידה

 8. חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה

 9. פיטורי עובדת זמנית לאחר חופשת לידה

 10. איסור פיטורים לפני יציאה לחופשת לידה

 11. פיטורים לפני חזרת עובדת מחופשת לידה

 12. סירוב לתת מכתב פיטורים לאחר חופשת לידה

 13. טענת נטישת מקום העבודה לאחר חופשת לידה

 14. הארכת חופשת לידה - סעיף 51 לחוק הביטוח הלאומי

 15. חובת המעסיק להחזיר עובדת לעבודה לאחר חופשת לידה

 16. עתירה לבג"ץ: פיטורים לאחר בקשת חזרה מחופשת לידה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון