חובת גילוי של עובדת על הריונה


על אף כי יש משקל מסוים לטענת מעסיק שעצם היותה של עובדת בהריון המתקבלת לעבודה משפיע על תכנון עתידי של כוח אדם, על לוחות זמנים של ביצוע עבודה וקיום התחייבות כלפי צדדים שלישיים, הגישה הרווחת היא כי הריון אינו נחשב נתון רלבנטי המחויב גילוי בעת קבלה לעבודה, אלא אם הרלבנטיות מתחייבת בשל אופיו או מהותו של התפקיד המוצע, לדוגמא דרישות התפקיד של גננת אינן כוללות איסור על כניסה להריון. על אף כי נשמעות בארץ טענות מעבידים כי מקרה של אי גילוי על ההריון בזמן הקבלה לעבודה, מהווה חוסר תום לב בניהול מו"מ לקראת חתימת חוזה ואף הטעייה, בגישה הרווחת בבתי בדין לעבודה היא כי הריון בשלביו הראשונים הינו תהליך עדין ושברירי שספק אם יש מקום לחלוק אותו עם מעסיק פוטנציאלי או בפועל בחודשים הראשונים. האיזון הראוי בין האינטרסים המתנגשים של העובדת והמעסיק מוביל לתוצאה, כי חובת הגילוי היא פרי מושכל של נסיבות מתאימות. בית המשפט העליון קבע כי במרבית המקרים אין דרכן של נשים להודיע למעבידיהן שהן נכנסו להריון ואילו אמנם הייתה ידיעת המעביד על הריונה של העובדת תנאי קודם לתחולת האיסור לפטרה, כי אז היה בכך משום סיכול גמור של כוונת המחוקק למנוע פיטורי נשים הרות גם בחודשים הראשונים להריונן.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורים בהריון / לאחר חופשת לידה

 2. זכויות נשים בהריון

 3. חוק עבודת נשים

 4. חוק הריון עבודה

 5. פיטורי פקידה בהריון

 6. הפליה של אמהות בעבודה

 7. תקנות עבודת נשים

 8. פיטורים בהריון בלי היתר

 9. פיצויים על תקופת ההיריון

 10. פיטורי צמצום עובדת בהריון

 11. הממונה על עבודת נשים

 12. פיטורים חברת ביטוח - הריון

 13. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 14. פיטורים של אישה בהריון

 15. חוק עבודה במשמרות אישה בהריון

 16. היתר לצמצום משרה בהריון

 17. המשך תשלום משכורת לעובדת בהריון

 18. צו מניעה נגד עובדת בהריון

 19. פיטורים עובדת בהריון לפני 6 חודשים

 20. ערעור על החלטת המפקח על עבודת נשים

 21. הפליה של אישה בהריון בקבלה לעבודה

 22. הממונה על עבודת נשים - חריגה מסמכות

 23. עבודה במכון רנטגן בזמן הריון

 24. פיטורים בהריון עקב סגירת עסק

 25. הסדרת מעמד לעובדת זרה בהריון

 26. האם פוטרה העובדת בשל הריונה ?

 27. פיטורים בהריון - עובדת זרה פיליפינית

 28. פיטורים של אישה שנכנסה להריון

 29. פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים

 30. התרת פיטורים של עובדת - חוק עבודת נשים

 31. חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה

 32. ביטול החלטה של הממונה על חוק עבודת נשים

 33. הפליה בקבלה לעבודה עקב הריון – פיצויים ?

 34. פיטורי עובדת בהריון פחות מחצי שנה

 35. פיטורים של אשה בהריון לפני או אחרי 6 חודשים

 36. הממונה על חוק עבודת נשים - הממונה לענייני נשים

 37. פיטורים אסורים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 38. פיטורי אישה בהריון לאחר יום עבודה אחד בלבד

 39. התפטרות לאחר לידה - התפטרות עובדת על מנת לטפל בתינוק

 40. חובת גילוי של עובדת על הריונה - אי גילוי על הריון למעסיק

 41. חוק מחייב את המעביד לקבל את העובדת חזרה לעבודה לאחר הלידה

 42. ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים המתירה לפטר

 43. תובעת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, לטענתה פוטרה בשל הריונה

 44. פיטורי עובדת בהריון שנעשו מספר ימים לפני שמלאו 6 חודשים להעסקתה

 45. תקנות עבודת נשים עבודות אסורות ועבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות התשס''א 2001

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון