גוש 6657 הוד השרון

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 6657 הוד השרון:

1.בפני בקשה למתן צו ביניים האוסר על המשיבה 2 ו/או מי מטעמה לבצע ו/או להמשיך לבצע כל עבודות בניה ו/או הקמה של תחנת התדלוק המוקמת על חלקה 305 בגוש 6657 (להלן: "תחנת התדלוק") וזאת עד להכרעה בעתירה.
אין מחלוקת שהמשיבה 2 מצויה בעיצומן של עבודות הקמה של תחנת תדלוק בהוד השרון, תחנה הגובלת בדירת המגורים של המבקשים הנמצאת ברח' שנת היובל 66 הוד השרון גוש 6657, חלקה 1 (להלן: "הבית").

המבקשים הגישו ביום 18/3/07 עתירה מנהלית להצהיר כי היתר הבניה מס' 4160 מיום 20/9/06 שהוצא ע"י המשיבה 1 לבקשת משיבה 2 להקמת תחנת התדלוק בטל מעיקרו וחסר כל תוקף ולהורות על הפסקת הבניה וההקמה של תחנת התדלוק מכוח ההיתר האמור.
טענתם העיקרית של המבקשים הינה שההיתר שניתן הינו בניגוד להוראות תמא 18 תכנית מתאר לתחנות דלק שינוי מס' 4 (להלן: "תכנית 18/4") התשס"ו-2006 וכן בניגוד להוראות תמא 18 תכנית מתאר לתחנת דלק שינוי מס' 2, התשס"ו-2006 (להלן: "תכנית 18/2"), עקב זאת שלא מתקיים הנדרש לגבי קיומו של מרחק מינימלי בין ביתם של המבקשים לבין איי עמדות התדלוק ופתח המילוי של מיכלי הדלק, העומד על פחות מ-40 מטר כנדרש מהתכניות הנ"ל.
כן נטען שלמרות החובה לעשות כן, ככל שידוע למבקשים לא המציאה המשיבה 2 תסקירי איכות הסביבה בקשר להקמת תחנת התדלוק.
לטענת המשיבים, אין מקום למתן צו הביניים, וזאת עקב שיהוי ניכר בהגשת הבקשה מאז מתן ההיתר ותחילת העבודות וכן לגופו של ענין עומדת המשיבה 2 במרחקים המינימליים הנדרשים לפי תכנית 18/2 שהיא התכנית החלה ולא תכנית 18/4.

לטענות המשיבים, מכל מקום מאזן הנזקים והנוחות נוטה לטובתם כשגם אם תתקבל העתירה, כל שתידרש המשיבה 2 לעשות הוא להזיז במטרים בודדים את פתחי צינורות האוורור ול"קצר" במעט את המדרכה העוטפת את המשאבה הדרום מערבית שבתחנת התדלוק.
לטענת המשיבים, אין חובה במקרה זה בתסקיר השפעה על הסביבה, מה גם, שתחנת התדלוק מוקמת ע"י המשיבה 2 כ"תחנה ירוקה" העומדת בתקנים מחמירים של שמירה והגנה על איכות הסביבה.

2.לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות החלטתי לדחות את הבקשה למתן צו הביניים.

לכאורה, חלה על תחנת התדלוק תכנית 18/2 ולא תכנית 18/4 שכן התכנית לתחנת התדלוק הופקדה טרם תחילתה של תכנית 18/4 ולכן עפ"י הוראות המעבר לתמ"א 18 (סעיף 18 לתכנית 18/4) רשאי מוסד התכנון לאשרה אף אם אינה עומדת בהוראות תכנית זו, כפי שקרה בפועל במקרה זה.
עפ"י תכנית 18/2 יש למדוד את המרחקים המזעריים מהבנין הקרוב ולא מגבול המגרש, כפי שמדדו המבקשים.
בענין זה יש מחלוקת בין הצדדים לגבי המדידות עצמן, כשלכאורה מתקיים האמור בדרישות תכנית 18/2 לגבי מרחק של 40 מטר מצינורות האוורור של תחנת התדלוק ומאיי המשאבות.
יחד עם זאת, גם את יתברר שלא מתקייים האמור לגבי מרחק זה ויש פער של מטרים בודדים במדידה, במידה ורואים את המדרכה העוטפת את המשאבות כחלק מאיי המשאבות (לפי מדידת המשיבה 2 מדובר במקרה זה בפער של מטר אחד בלבד), הרי ניתן לבקש הקלה לאישור חריגה זו ולכל היותר, ניתן להרוס מדרכה זו או להפריד בין המדרכות.
יוצא אם כן, שבחינת מאזן הנזקים והנוחות נוטה באופן ברור לטובת המשיבה 2 ומצביעה על כך שבעוד שלמשיבה 2 ייגרם נזק כלכלי אדיר אם יינתן צו ביניים העוצר את בניית תחנת התדלוק ו/או הפעלתה (כפי שמבקשים המבקשים
לחילופין בתגובתם לתשובת המשיבה 2), הרי גם אם לא יינתן צו הביניים ותתקבל העתירה (כשלכאורה סיכויי העתירה לא גדולים), לא מדובר במצב בלתי הפיך וניתן יהיה להרוס ו/או להזיז את פתחי צינורות האוורור או את המדרכה העוטפת את איי המשאבות (ראו לגבי מאזן הנוחות בר"מ 301/03 אחים סקאל בע"מ נ' רשות שדות התעופה תקדין עליון 2003 (1) 279).
מבחינה מידתית ואיזון בין האינטרסים השונים של הצדדים אין מקום לתת סעד כה גורף של איסור המשך עבודות הקמת תחנת התידלוק, מה גם שמדובר בסעד הביניים שהוא למעשה גם הסעד העיקרי המבוקש.
כל זאת, מעבר לשיהוי הניכר שבהגשת הבקשה והעתירה וזאת למרות שהחלטת המשיבה 1 לאשר את בקשת המשיבה 2 לקבלת היתר להקמת תחנת התידלוק ניתנה כבר ב-9/8/05 וביום 22/8/06 ניתנה החלטת המשיבה 1 להפקת היתר הבניה לתחנת התדלוק, היתר שהופק ביום 19/9/06 כשהעבודות להקמת תחנת התדלוק החלו כבר ב-10/06 כ-5 חודשים לפני הגשת הבקשה לצו הביניים.
לכן, רק מטעם זה, של השיהוי הנ"ל, ניתן לדחות את הבקשה, או לפחות להראות שהמבקשים השלימו עם קיום המצב שבו תיבנה תחנת התדלוק בסמוך לביתם (ראו רע"א 8113/00 שפר נ' תרבות לעם (1995) בע"מ, פ"ד נב (4) 433, 445).
לענין הטענה הנוספת של אי קיום החובה לצירוף תסקיר השפעה על הסביבה, עולה מהמסמכים שצורפו ע"י המשיבה 2 שאין המשיבה 2 מחוייבת בהגשת תסקיר השפעה על הסביבה, מה גם שתחנת התדלוק מוקמת כ"תחנת ירוקה" העומדת בתקנים מחמירים של שמירה והגנה על איכות הסביבה כך שלא הוכחה גם הטענה שהיא תהווה סיכון בטיחותי ואקולוגי.

3.התוצאה הינה שאני דוחה את הבקשה.

הוצאות הבקשה בסך של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין ישולמו בהתאם לתוצאות הדיון בעתירה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון