גוש 7649 רעננה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 7649 רעננה:

לפנינו ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה (להלן: "הועדה המקומית"), לאשר באופן חלקי בלבד את בקשתם של העוררים לתוספת לדירה מס' 15, במקרקעין הידועים כחלקה 265, מגרש 1009, גוש 7649, ברחוב התבור 4 ברעננה (להלן: "המקרקעין).


מדובר בלגליזציה לתוספת לדירה באמצעות ניוד מממדי"ם באותה דירה לצורך הגדלת המטבח בנישה קיימת ותוספת שירותים בחלק אחר.

הועדה המקומית החליטה כדלקמן:

1. "לאשר תוספת לדירה מס' 15 בקומה ה' ע"ח ניוד שטחים ממ"דים של דירת המבקש (דירה מס' 15) ודירה מס' 5, הכל בתנאים הבאים:
תיקון חישוב שטחים.
ביטול השירותים בתכנית.
סימון חומרי גמר וצבע בחזיתות בהתאם לקיים.
תיקונים טכניים בתיאום עם מדור רישוי.
תרשם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר ניוד שטח של 1.00 מ"ר מדירה מס' 5 וניוד שטח של 5.08 מ"ר מדירה מספר 15 של המבקש לטובת דירה מס' 15 (של המבקש)
בשאר תנאי מהנדס הועדה.
2. לא לאשר תוספת שירותים."

העוררים טוענים כי מדובר במיני פנטהאוז הכולל מרפסת של 40 מ"ר ותוספת השירותים המבוקשת נסמכת על קירות קיימים. העוררים לא מצאו כל בעיה אסתטית והציגו תמונות לפיהן מאחר ומדובר בנסיגה עמוקה מקונטור הבניין לטעמם אין בתוספת כל השפעה אסתטית ו/או אדריכלית על הסביבה.

תוספת השירותים מבוקשת על מנת לחברם לחדר הסמוך בו מתגוררים ילדיהם הנשואים של העוררים. כן נטען כי זה המיקום האידיאלי בגלל העדר נצפות.

הועדה המקומית טענה כי התוספת שאושרה על ידי הועדה נמצאת בתוך נישה קיימת בין קירות המהווה היום מסתור כביסה ולפיכך אין באישור משום פגיעה במראה החיצוני של הבניין, לעומת זאת השירותים הינם בשטח מרפסת בלתי מקורה, פוגעים בחזות הבניין. דירת העוררת גדולה דיה ואם יש צורך בתוספת שירותים מן הראוי לעשות זאת בתוך הדירה.

לו היתה מתבקשת בניית תוספת שירותים במרפסת דירה מלכתחילה היא מעולם לא היתה מאושרת ולפיכך אין מקום לאשר גם בדיעבד.

דיון והכרעה

מתמונות שהוצגו לנו עולה כי התוספת המבוקשת אכן אינה משתלבת ומהווה טלאי בבניין המבוקש.

יוזכר כי העובדה כי מדובר ברישוי בדיעבד אינה פועלת לטובת המבקשים, היפוכם של דברים.

כך או אחרת, המבחן הרלוונטי מקום בו הוקדמה בנייה לתכנון –הינו "מבחן המגרש הריק": כפי שהסברנו למשל, בערר 313/10, מזרחי נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מודיעין, כדלקמן:
"ככלל, הבהרנו לא אחת כי המבחן הראוי לטעמנו מקום בו מדובר בהכשרת הבניה בדיעבד, הינו "מבחן במגרש הריק" דהיינו יש להתייחס לבקשה באופן נטול דעה מוקדמת ואשר עשויה להיווצר
מחד גיסא לקולא נוכח רצון להכשיר האלמנט שנבנה טרם קבלת היתר או לחלופין לחומרא מתוך תפישה לפיה אין להוציא חוטא נשכר.
בעבר הובהר כי עמדת היועמ"ש מתירה להכשיר אלמנטים שנמצא כי ראויים תכנונית, הגם אם נבנו טרם קבלת היתר, וכי מגמה זו עולה בקנה אחד עם עקרון שלטון החוק, יחד עם זאת יש להביא בחשבון במניין השיקולים העובדה כי מדובר בהכשרת בניה בדיעבד, שיקול אשר נקבע בפסיקה כרלוונטי בעת בחינתה של בקשה.
אנו סבורים כי המבחן שציינו לעיל (מבחן המגרש הריק) עונה במדויק על כוונת המחוקק כפי שהוסברה בהנחיות היועמ"ש."
הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח ההלכה שיצאה מלפני בית המשפט העליון, במסגרת עע"מ 9057/09 ‏ ‏ דן איגנר ועוד 32אח' נ' השמורה בע"מ, כדלקמן:
"לטעמי, כדאי במקרים רבים כשנשקלת השאלה האם "להכשיר "בניה בלתי חוקית שחברי מוסד התכנון יציגו לעצמם תחילה את השאלה – בהנחה שאין בניה בלתי חוקית שהכשרתה מתבקשת, האם, מבחינה תכנונית היה מקום לאשר
את התוכנית אם לאו. בחינה זו רואה כביכול את השטח "כאילו" לא קיימת בו כל בניה בלתי חוקית. על בחינה זו אמונים חברי מוסדות התכנון. אם התשובה היא בשלילה, דהיינו שאין התוכנית ראויה, תהא הנטייה שלא להכשיר את הבניה הבלתי חוקית ולא לאשר את התוכנית. יחד עם זאת, כיון שהמדובר בהפעלת שיקול דעת בוודאי שאין לומר כי לעולם לא תוכשר בניה בלתי חוקית. לא אנסה כוחי בקביעות מוחלטות בהקשר זה. העניין ייגזר בהתאם לנסיבותיו של כל עניין ויש להתוות את הדרך ממקרה למקרה (ראו והשוו דעת השופטת ארבל בעניין פינקלשטיין, פסקה 24 וכן דעת חברתי השופטת חיות באותו עניין)."

בהיבט זה אף אנו סבורים כי לא הגיוני לתכנן את המבוקש דווקא במרפסת הגג, ומכל מקום לא בכיוון בו התבקש.

במידה ויוצג תכנון השומר על קונטור הבניין הקיים או לפחות בהמשכו ללא בליטות נוספות תדון הועדה המקומית בהצעה כזו מחדש, בשים לב לכך כי מדובר בזכויות תקפות.

אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה.

ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוועדה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון