גוש 7863 קלנסווה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 7863 קלנסווה:

1. ביום 12.6.07 ניתן פסק דיני בתביעה לצו מניעה קבוע שהוגשה על ידי התובע לפיה התבקש בית המשפט לאסור על הנתבע לבצע כל פעולה בחלקה בת 500 מ"ר המצויה בחלקה 3 גוש 7863 בקלנסוואה.(להלן:"החלקה"). כן חייבו להרוס כל שבנה, לעשות כל שימוש בחלקה ולסלק ידו מהחלקה. פסק הדין ניתן לאחר שהתקיים הליך הוכחות. התובע טען שהמוכר (להלן:"המוכר") מכר לו החלקה ולאחר מכן מכר אותה חלקה לנתבע. הנתבע מנגד טען שהמוכר מכר לו החלקה ראשון ולאחר מכן לתובע.

2. בפסק דיני דחיתי טענות הנתבע כאשר בין היתר קבעתי שהמוכר לא הגיע ליתן עדותו ולהסביר כיצד לטענת הנתבע מכר לו ראשית החלקה, ומשלא עשה כן הנתבע עומדת עובדה זו לחובתו. כן קבעתי שהמכירה הראשונה בוצעה על ידי המוכר לתובע ומשכך זכותו עדיפה על זכות הנתבע.

3. הנתבע הגיש ערעור על פסק דיני. במסגרת פסק הדין שניתן בערעור ביום 4.11.09 נקבע שהנתבע ביקש להביא ראיות נוספות לאחר מתן פסק הדין על ידי, אשר לא היו קודם לכן בידיו, שהן תצהירו של המוכר. משכך הוחלט שניתן לקבל הבקשה להגשת הראיות הנוספות ולהחזיר התיק לבית המשפט קמא על מנת שישמע את המוכר וכן כל מי שימצא לנכון. לאחר שישמע כל הנדרש יחליט בית המשפט האם יש מקום לשנות את שנקבע בפסק הדין אם לאו.

4. בשל טעות התיק לא חזר לבית המשפט קמא. רק ביום 15.10.12 הגיש התובע בקשה להחזרת התיק למסלול הדיונים לאור פסק הדין בערעור. משכך קבעתי התיק לדיון בפני.

5. הנתבע הגיש תצהיר המוכר במסגרתו הצהיר המוכר שמכר בשנת 1998 את החלקה לנתבע. לאחר מכן ומבלי ידיעתו של הנתבע מכר את החלקה לתובע בסך של 25,000 דולר. התובע פנה אליו ואמר לו שמכר את השטח לאחר והוא הודיע לו שהוא מתחרט ומבקש להחזיר לו את הכסף שלקח ממנו בסך 25,000 דולר שכן מכר כבר לנתבע לפניו את החלקה בשנת 1998. לאחר כחודשיים בעת שהיה במטע תותים הגיע אליו התובע עם עוד ארבע אנשים, הכניסו אותו בכח לתוך רכב והביאו אותו לעו"ד סאבר אחמד בטייבה ואמרו לו שאם לא יחתום על כל מסמך שיגידו לו לא יחזור הביתה. הוא כל השנים לא פנה למשטרה שכן פחד להגיש תלונה. ביום 30.10.08 הגיע להגיש תלונה במשטרה מאחר שכן ידע שמכר את החלקה קודם לנתבע.

6. התובע ביקש להגיש תצהירים מטעמו בתגובה לתצהיר זה ונעתרתי לבקשתו. על כן הוגשו תצהירים מטעמו ומטעם עו"ד סאבר אחמד.
התובע בתצהירו הצהיר שמעולם לא איים על המוכר, לא לקח אותו בכח לעורך הדין ולא אילצו לחתום על הסכם. כן הצהיר שבשנת 2001 המוכר הוא שמסר לו שהנתבע פלש למגרש שלו ושניהם הגיעו לעו"ד מסראווה על מנת שישלח התראה לנתבע בגין הפלישה. לאחר מכן נעלם המוכר.
עו"ד אחמד סאבר מסראווה הצהיר בתצהירו שהוא שערך את החוזה ויפוי הכח הנוטריוני בין התובע למוכר ביום 2.7.98 למכירת החלקה. כן בסוף חודש מרץ שנת 2001 הופיעו במשרדו התובע וכן המוכר והודיעו לו שהנתבע פלש לחלקה וביקשו ממנו לשלוח לנתבע התראה על הפלישה וכך עשה.
הוא הצהיר שמעולם לא איים על המוכר ולא כפה עליו לחתום על הסכם כלשהו . כן לא נעשה כל שינוי בחוזה וביפוי הכח הנוטריוני.

7. ביום 30.1.13 התקיים הליך ההוכחות.

8. דיון משפטי:
לאחר ששמעתי העדים סבורני שאין כל מקום לשנות פסק דיני כפי שאפרט להלן:
בבית המשפט לא זכר המוכר דבר למעט העובדה ששב וטען שמכר ראשית את החלקה לנתבע. לא זכר תאריכים, סכומים, (ראה עמ' 8 שורות 1-17 לפרוטוקול). לא זכר שביקש מעו"ד שישלח התראה לנתבע. (שורה 22-32). הוא טען שמדובר באירועים שהתרחשו לפני שנים רבות ועל כן אינו זוכר. גם כאשר נשאל מתי ערך את התצהיר עליו נחקר הצהיר שאינו זוכר שכן זה היה לפני 12 שנה (ראה עמ' 9 שורות 27-30). התצהיר הוכן בשנת 2008.
בהמשך העיד שלא הגיש כלל תלונה בגין האיומים (ראה עמ' 11 שורות 1-6) למרות האמור בתצהירו שהגיש בשנת 2008 תלונה בגין האיומים למשטרה.
כך נשאל:
"האם אתה זוכר כל מה שכתוב בתצהיר
ת. לא.
ש. היה תושב עזה שלקח ממך 20,000 דולר זה כנראה הבטחת לו שתמכור המגרש.
ת. לא זוכר מהתיק הזה כלום כלום כלום. עברו 12 שנה.". (ראה עמ' 11 שורות 31-32 ועמ' 12 שורות 1-3).
העד לא זכר כלל מתי לקחו אותו מהשדה, טען שזה היה לפני 4-5 שנים (ראה עמ' 12 שורות 8-9) למרות שהחוזה ויפוי הכח הנוטריוני הינם משנת 1998.
כן עלי לציין שהעיד שאינו יודע כלל לקרוא בעברית (ראה עמ' 11 שורות 11-14) על כן לא ברור כיצד חתם על תצהיר אשר לא מצוין בו שתורגם לו, כאשר אינו מבין כלל הכתוב בו.
ככלל התרשמתי מעדות שאינו מעיד את שאירע, ולאור עדותו בפני אשר היתה בלתי אמינה לא אוכל ליתן אמון בעדותו כלל ועיקר.

9. מעדות עו"ד מסראווה ואף מעדות התובע עלה שהתובע והמוכר היו פעמים במשרד עו"ד, בתחילה הגיעו וסיפרו לעו"ד שמבקשים לרכוש החלקה ויום אחרי הגיעו לחתום על ההסכם ויפוי הכח הנוטריוני. (ראה עמ' 14 שורות 5-6 לפרוטוקול). כן הציג את ספר הנוטריונים וספר הקופה להוכחת טענתו שהמועד בו נחתם יפוי הכח לא שונה.
עדותו היתה ברורה ובית המשפט נותן בה אמון.

10. כן מתצהיר עו"ד מסארווה ואף מתצהיר התובע עלה שבשנת 2001 התובע והמוכר הגיעו
לעו"ד על מנת שיכין התראה לפלישה לנתבע. אם אכן נכונה היתה גרסת המוכר מדוע
שיפנה לתובע ולעו"ד להוציא התראת פלישה כנגד הנתבע אם יודע מכר לו החלקה
ראשון? אין זאת שלא היו דברים מעולם.


11. לאור כל האמור לעיל סבורני שאין כל מקום לשנות את פסק דיני. הנתבע ישלם הוצאות
הליך זה בסך 3,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון