חובת ניהול פנקס עבודה


בהתאם לסעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית. החובה לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה הקבועה בחוק, חלה על כל מי שמעביד עובד לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי.

חובת ניהול פנקס שכר
בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958 נקבע כי, מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדיו, והשכר ששולם להם, וכן חייב הוא למסור לעובדיו, בכתב, פירוט שכר העבודה ששולם והסכומים שנוכו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב שכר

 2. הצמדת שכר

 3. שכר מימוש

 4. בסיס שכר תביעה

 5. הסכם חריגות שכר

 6. הטבות שכר - תואר

 7. הפחתה חד צדדית בשכר

 8. הגדרת שכר יסוד

 9. זכאות שכר של ראש ענף

 10. הפחתת שכר 2003

 11. ביטול כתבי הפחתת השכר

 12. בקשה לקבלת שכר ביניים

 13. תשלום שכר בתקופת הכשרה

 14. סמכויות הממונה על השכר

 15. תמריץ חודשי - שכר עבודה

 16. תביעה לשכר עבודה שבועיים

 17. חוזה שליחות - הפחתת שכר

 18. הפרשי שכר לסייעות

 19. ערעור על שכר סייעת לגננת

 20. תקנות שכר דירקטורים

 21. הפחתת שכר חד צדדית

 22. שכר של נהג אמבולנס

 23. ניכוי שק אורז משכר

 24. אי תשלום שכר למי שמגיש תביעות

 25. שכר כבאים – עבודה בשבת / חגים

 26. תביעה לשכר ראוי נגד גרושה

 27. יחידת האכיפה לטיפול בחריגות שכר

 28. טופס תביעה לתשלום שכר עבודה

 29. שכר עבור סגירת עסקאות מכירה

 30. עדכון שכר - חריגה חוק יסודות התקציב

 31. השכר המגיע למי שעבד במנוחה השבועית

 32. חישוב ירידה בשכר על פי תקנה 15

 33. הצעת חוק ניכויי רווחה משכר עובד

 34. אי חישוב זכויות עובד על בסיס שכר אמיתי

 35. שכר עובדי שב''כ - שירות הביטחון הכללי

 36. האם אפשר להכריח עובד להפחית את שכרו

 37. אישור הממונה על השכר כתנאי לניהול משא ומתן

 38. תביעה לתשלום שכר בגין ביצוע עבודות חשמל

 39. תביעה לתשלום שכר עבודה עבור תקופת עבודה

 40. חובת ניהול פנקס עבודה - חובת ניהול פנקס שכר

 41. התניית זכאות לקבלת שכר עבודה בחתימה על מסמך

 42. זכויות עובדים בלילה - שכר עבודה עבור עבודת לילה

 43. שכר גבוה יותר לעובד באותו תפקיד – פיצויים בגין שוויון הזדמנויות ?

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון