סמכות קרן פנסיה לשנות תקנון


בית המשפט בארץ קבע בפסיקתו כי לקרנות הפנסיה קיימת סמכות לשנות מעת לעת את התקנון וכי זכויות החברים נקבעות על פי הוראות התקנון שבתוקף במועד הארוע המזכה זאת על מנת לאפשר להן לעמוד בהתחייבויותיהן הכספיות כלפי מבוטחיהן, על מנת להגשים את התכלית הסוציאלית שלשמה הוקמו הקרנות: הבטחת רמת חייהם של הפורשים לגמלאות. כמו כן בית המשפט קבע כי מנגנון קבלת החלטות דינאמי הוא המאפשר לקרן פנסיה לשנות את תוכנית הפנסיה בהתאם למצבה הכלכלי ולשינויים חיצוניים שאינם בשליטתה ואלמלא עקרון זה הייתה הקרן כבולה לרעתה ולרעת חבריה לתוכנית פנסיה שנקבעה למבוטחים בעת שהצטרפו לקרן, לעיתים עשרות שנים לפני שיצאו לפנסיה ותוכנית פנסיה "קפואה" מעין זו, בדרך הטבע לא תוכל להביא במניין שינויים שבחיק העתיד, למשל שינויים במצבו של המשק, שינויים בגובה הריבית, שינויים בתוחלת החיים ועוד התוצאה של כבילה שכזו עלולה להביא על הקרנות גירעונות עצומים אשר יאיימו על יכולתן לשלם את התחייבויותיהן למבוטחים, חשוב לציין כי נפסק שכאשר קרן פנסיה פועלת לשינוי תנאים מהותיים בתקנון המשליכים על תנאי עמיתיה עליה לשקול את ההשלכות של מעשיה על העמיתים שהסתמכו על התקנון, על מנת לצמצם את הפגיעה בהם.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק קרן פנסיה

 2. מה זה קג''מ ?

 3. תקנות קרן פנסיה

 4. שינוי תקנון קרן פנסיה

 5. פרשנות תקנון קרן פנסיה

 6. תקנון קרן פנסיה מבטחים

 7. הפרשה חלקית לקרן פנסיה

 8. אלמנת פנסיונר - קרן פנסיה

 9. המאפיינים של קרנות פנסיה

 10. דמי גמולים לקרן פנסיה

 11. הפרשות לא תקינות לקרן פנסיה

 12. קרן פנסיה - אדם נפטר ללא קרובי משפחה

 13. תוכניות הבראה לקרנות הפנסיה הוותיקות

 14. קרן פנסיה - אפליה בין אלמן לבין אלמנה ?

 15. כספים שהצטברו בקרן פנסיה גרעונית

 16. אי הפרשות לקרן פנסיה לעובדי שמירה

 17. קרן פנסיה - פועלי הבניין ועבודות ציבוריות

 18. סמכות קרן פנסיה לשנות תקנון - שינוי תקנון קרנות פנסיה

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון