התפטרות בגלל מצב בריאותי לקוי


סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי אם התפטר עובד לרגל מצב בריאותי או מצב בריאותי של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות רואים לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים, כלומר הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים במידה ועבד שנה לפחות במקום העבודה. על פי פסיקת בית הדין לעבודה, מוטל על העובד המגיש תביעה בבית דין לעבודה, הנטל להוכיח כי מתקיימים בעניינו התנאים הקבועים בסעיף 6 חוק פיצויי פיטורים, המקנה לו זכאות לפיצויי פיטורים.

כיצד מוכיחים מצב בריאותי לקוי
על מנת לבסס את תביעתו של העובד בבית הדין לעבודה, על העובד להוכיח באמצעות תעודות ומסמכים רפואיים כי מצב בריאותו אינו מאפשר לו להמשיך בעבודתו, ולכן מצב בריאותו מהווה סיבה מספקת להתפטרות. על העובד שמתפטר בשל מצב בריאותו מוטלת החובה להודיע למעבידו על סיבת ההתפטרות, כדי לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה אשר יתאימו למצבו הרפואי של העובד כך שלא תתקיים סיבה מספקת להתפטרות. בחינת תחולתו של הסעיף מחייבת בדיקה של כל עניין לגופו לפי נסיבותיו המיוחדות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות בדין מפוטר

 2. חוק התפטרות

 3. נטל ההוכחה בהתפטרות

 4. התפטרות בעידנא דריתחא

 5. התפטרות טייס

 6. התפטרות בגיל 80

 7. התפטרות בגלל אי קידום

 8. התפטרות מהשב"ס

 9. התפטרות בגלל הורדת שכר

 10. מתכנת מחשבים - התפטרות

 11. התפטרות או פיטורים

 12. התפטרות מחמת מחלה

 13. התפטרות בגין שינוי תפקיד

 14. התפטרות פועל בניין

 15. התחרטות על התפטרות

 16. עזיבת עבודה בגלל יחס משפיל

 17. התפטרות עקב מצב בריאות לקוי

 18. הצבת תנאים להתפטרות

 19. התפטרות אחרי גיל 65

 20. העתקת מגורים - הטבות מהמדינה

 21. עובד שהתפטר וחזר בו מהתפטרותו

 22. התפטרות בגלל מעבר דירה

 23. התפטרות עקב לחץ בעבודה

 24. שינוי תפקיד - עילה להתפטרות ?

 25. התפטרות מטעמים גזעניים

 26. התפטרות בגלל יחס מעליב

 27. עבודה חלופית בשמירה – התפטרות

 28. התפטרות עקב גיוס לשב''כ

 29. התפטרות בגלל מצב בריאותי

 30. התפטרות בגלל תלונת שווא

 31. התפטרות הנחשבת כפיטורים

 32. התפטרות עובד בגלל קללות

 33. התפטרות עקב תקיפה בעבודה

 34. התפטרות עקב מרחק מהעבודה

 35. התפטרות בגלל משכורת נמוכה

 36. התפטרות לרגל העתקת מגורים

 37. התפטרות עקב מצב בריאות – שף מטבח

 38. זניחת מקום העבודה התפטרות

 39. אי התראה לפני התפטרות עובד

 40. קבלת פיצויים למרות התפטרות

 41. התפטרות בגלל מצב בריאותי לקוי

 42. התפטרות עקב צמצום היקף משרה

 43. מכונאי רכב – פיטורים או התפטרות ?

 44. התפטרות עקב הפחתת ימי עבודה

 45. נציג שירות לקוחות טלפוני - התפטרות

 46. העתקת מקום העבודה למקום רחוק

 47. פיצויי פיטורים למרות התפטרות

 48. התפטרות בגלל הרעת יחס בעבודה

 49. אי מתן הודעה על כוונה להתפטר

 50. התפטרות עקב העדר הסעה לעבודה

 51. התפטרות לצורך טיפול בבן משפחה

 52. התפטרות עקב הפחתת משכורת לשעה

 53. התפטרות עקב שינוי מקום מגורים

 54. התפטרות עקב התקנת מצלמת אבטחה

 55. התפטרות בגלל תנאים קשים בעבודה

 56. התפטרות גננת כדי לפתוח גן משלה

 57. התפטרות לאחר חתימת חוזה בכירים

 58. התפטרות עורך דין בשירות המדינה

 59. התפטרות עקב מעבר של משרדי המעסיק

 60. התפטרות עקב העברה לתפקיד ניקיון

 61. תוקף התפטרות חבר מועצה עירייה - 48 שעות

 62. התפטרות של הורה - זכאות לפיצויי פיטורין

 63. פיגורים בתשלום משכורת כעילה להתפטרות

 64. משכורות שולמו באיחור - הצדקה להתפטרות ?

 65. התפטרות בגלל תשלום חלקי של משכורת

 66. התפטרותו בשל הצעת עבודה כדאית אחרת

 67. התפטרות לצורך טיפול בילד - פיצויים

 68. התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגוריו

 69. זכאות לפיצויי פיטורים למרות התפטרות

 70. צעקות מעביד על עובד כסיבה להתפטרות

 71. האם אפשר להתפטר עקב הפחתת משכורת ?

 72. התפטרות בדין מפוטר מחמת מצב בריאותי

 73. אי תשלום משכורת בזמן - מכתב התפטרות

 74. תביעה - טענה כי פוטר - טענו כי התפטר מיוזמתו

 75. האם יחס משפיל בעבודה מצדיק התפטרות ?

 76. הצעה להתפטר ולהמשיך לעבוד כקבלני משנה עצמאים

 77. התפטרות עקב אי הסכמה לשינוי בהיקף משרה

 78. הבטחה לשלם פיצויי פיטורים חרף התפטרות

 79. התפטרות מסיבות רפואיות ללא הודעה מראש

 80. מי צריך להוכיח את הסיבה להתפטרות עובד

 81. חזרה מהתפטרות - מה עושים אם המעביד לא מסכים ?

 82. התפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויי פיטורים

 83. התפטרות עקב דרישה לעבוד בשעות לא שגרתיות

 84. התפטרות עורך דין בגין ירידה בהיקף התיקים

 85. התפטרות עקב גיוס לצה''ל - זכאות לפיצויים

 86. אי הצעת עבודה חלופית – התפטרות בגלל מצב בריאותי

 87. סרוב לתת מכתב פיטורים בטענה שהעובד התפטר ולא פוטר

 88. נסיבות המצדיקות התפטרות - סיבות שמצדיקות התתפטרות

 89. איחור קבוע בתשלום משכורת לעובד עילה להתפטרות

 90. התפטרות לצורך מעבר מגורים ומיסוד קשר עם בת זוג

 91. מכתב סיום העסקה לעובד שהתפטר לצורכי ביטוח לאומי

 92. התפטרות בגלל אישור רפואי האוסר להרים משאות כבדים

 93. האם התובעת התפטרה בנסיבות המזכות אותה בפיצויי פיטורים ?

 94. חובת הודעה בכתב על כוונת העובד להתפטר - הרעה מוחשית בתנאי העבודה

 95. ‏באילו מקרים יראו בהתפטרות העובד כפיטורים המזכים את העובד בפיצויי פיטורים ?

 96. תקנות פיצויי פיטורים חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים התשכ''ד-1964

 97. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון