הפררוגטיבה של המעביד להחליט כיצד הוא מבקש לנהל את עסקוהיקף הזכות של המעביד לפטר עובדים
קיימות מגבלות על פיטוריו של עובד ואולם בתי הדין לעבודה קבעו כי למעסיק הפררוגטיבה להחליט כיצד הוא מבקש לנהל את עסקו מאחר ולמעביד זכות קניינית חוקתית המעוגנת בסעיף 3 לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, באשר לניהול המפעל וההתקשרות עם עובדים. מזכותו זו נובעת הפררוגטיבה שלו לנהל את עסקו על פי הבנתו את הדרך הניהול היעילה והטובה ביותר לשם הצלחת מפעלו. במסגרת זו יש לו הזכות לקחת בחשבון שיקולים כלכליים, לסגור יחידות מסוימות, להעדיף אחרות, לקצץ תפקידים מסוימים ולהוסיף אחרים.

פיטורים בחוסר תום לב תוך מתן סיבה שאינה נכונה
למרות הפררוגטיבה של המעביד להחליט כיצד לנהל את עסקו, בית הדין לעבודה קבע כי, גמר חוזה העבודה אן פיטורים, מסיבה מוצהרת שמתברר כי כלל לא הייתה אמיתית ולא היה לה יסוד ושימשה מסווה לסיבה אחרת שלא ראה המעביד לנכון לגלות, אינו מתיישב עם תום לב המתחייב מחוק החוזים ובמיוחד מיחסי עובד מעביד, היות ויחסי עובד מעביד, ממהותם, מחייבים מידה רבה של ביצוע בתום לב ונאמנות, מידות אלה נדרשות לא רק מאחד הצדדים ליחסים החוזיים אלא מהשניים הכל, כמובן, כמתחייב מהשוני שבתפקידים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפררוגטיבה הניהולית

 2. המונחים "עובד" ו-"מעביד"

 3. המעביד החדש באותו מקום עבודה

 4. דרישת המעסיק להפחית שכר

 5. נוהל מעבר ממעסיק למעסיק

 6. מחלוקת לגבי לזהות המעסיק

 7. חובת המעביד להגן על העובד

 8. איבוד ציוד עבודה של המעסיק

 9. חילופי מעבידים למקום רחוק

 10. תביעת מעביד נגד עובד לשעבר

 11. תביעה של מטפלת שעבדה בבית של מעביד

 12. תביעה של מעביד נגד עובד להחזר כספים

 13. המבחנים לקביעה מיהו המעסיק של העובד

 14. תמריץ מעסיקים - חוק עידוד המגזר העסקי

 15. זכויות עובדים – מכירת מפעל למעביד חדש

 16. אחריות לשמירה על רכוש של המעביד

 17. חובות המעסיק החדש בחילופי מעבידים

 18. מקום שיפוט בתביעת ארגון מעבידים נגד מעביד

 19. כרטיס נוכחות בעבודה - התכחשות מעביד

 20. טופס הודעה למעביד על הפניית עובד שירות

 21. תביעה נגד המעסיק להשבת סכומים שנוכו מהשכר

 22. חוק הגנה על עובדים - פגיעה עקב הגשת תלונה נגד המעביד

 23. טופס הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים

 24. הפררוגטיבה של המעביד להחליט כיצד הוא מבקש לנהל את עסקו

 25. העסקה ברציפות באותה עבודה במכון הכושר תחת 7 מעסיקים שונים

 26. יחסי עבודה הסתיימו לאחר אי העברת סכום כסף משמעותי שנגבה מלקוחות

 27. טענת המעסיק כי במרבית תקופת העבודה היתה העובדת מועסקת על ידי גורם אחר

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון