בקשה להוצאה לפועל של מספר זוכים כנגד חייב אחד


סעיף 76(ב) לחוק ההוצאה לפועל , התשכ"ז – 1967, הקובע כי הגישו זוכים אחדים בקשות להוצאה לפועל של פסק דין אחד או של פסקי דין אחדים נגד חייב אחד, ישמשו הכספים שנתקבלו עקב ההליכים לפי חוק זה בראשונה לתשלום ההוצאות והאגרות לפי סעיף 9 שהוצאו בהליך שבעקבותיו נתקבלו הכספים, בשניה לתשלום שאר ההוצאות והאגרות לפי סעיף 9 בשיעור יחסי לסכום שכל אחד מהזוכים הוציא לכך, והנשאר לתשלום החובות הפסוקים בשיעור יחסי לסכומיהם כשפסק דין לתשלום מזונות המגיעים מהחייב לקרוביו מהדרגה הראשונה קרי בן זוגו, ילדו הקטין או הנכה או להורה שלו, מוגש לביצוע יחד עם פסקי דין אחרים נגד אותו חייב, ייזקפו התשלומים שמשלם החייב באופן הבא: (א) תשלום עבור הוצאות ואגרות שהוצאו במהלך ביצוע ההליך שבעקבותיו נתקבלו הכספים (ב) תשלום חוב המזונות (ג) תשלום שאר ההוצאות והאגרות בשיעור יחסי לסכום שכל אחד מהזוכים הוציא לכך (ד) תשלום שאר החובות הפסוקים בשיעור יחסי לסכומיהם.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. החלטת ראש ההוצאה לפועל

 3. התיישנות תביעה הוצאה לפועל

 4. הוצאה לפועל חוב פלאפון

 5. חובות לספקים הוצאה לפועל

 6. סעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל

 7. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 8. עיכוב הליכי הוצל"פ עד להכרעה

 9. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 10. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 11. בקשה לביצוע שטרות הוצל''פ

 12. אישור מכירת דירה ע"י הוצאה לפועל

 13. צו ההוצאה לפועל מסירת מידע

 14. צירוף חייב לתיק הוצאה לפועל

 15. החלטה של ראש הוצאה לפועל בלי חקירה

 16. צו ההוצאה לפועל שימוש בטפסים

 17. מימוש כתב ערבות בהוצאה לפועל

 18. שיקים על סחורה - ביצוע בהוצאה לפועל

 19. רשם הוצל"פ חוסר סמכות עניינית

 20. הליכי הוצאה לפועל עקב שיק שחולל

 21. צו עיקול דירה במסגרת הליכי הוצאה לפועל

 22. צו ההוצאה לפועל הפעלת מערכת מיכון

 23. עיכוב הליכי פינוי של נכס – ערעור הוצל"פ

 24. סעיף 20 לחוק ההוצאה לפועל - סכום ששולם ביתר

 25. צו ההוצאה לפועל סדרי פעולה בלשכה ממוכנת

 26. טופס אישור שחרור ממאסר לפי חוק הוצאה לפועל

 27. העברת תיק הוצאה לפועל לבית משפט שלום - טענת התיישנות

 28. קבלן הוצל"פ הורשע בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

 29. מימון הליכים משפטיים תמורת אחוזים מהכסף בתיק הוצאה לפועל

 30. מעמדו של חוב אגרה בהליכי הוצאה לפועל כפסק דין לטובת המדינה

 31. האם יש בהסכם שבמחלוקת כדי לפטור מחובות בתיקי ההוצאה לפועל ?

 32. חוק ההתיישנות מורה כי על הליכי הוצאה לפועל לא תחול התיישנות

 33. צו ההוצאה לפועל הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון