מהו מועד התיישנות של תביעה נגד משרד הבטחון ?

מועד התיישנות התביעה כנגד משרד הביטחון וקצין התגמולים הינו 3 שנים לאחר השחרור מן השירות, במקרים מסוימים קצין התגמולים רשאי בהתאם לשיקול דעתו להאריך את התקופה הזו כאשר יש תיעוד בכתב על הפגיעה ברשומות של צה"ל או ברשומות אחרות כלשהן אשר מנוהלות ע"י המדינה. מה קורה במקרה של פגיעה נגרמה במהלך חופשה מהשירות הצבאי : כל מי שנפגע החל מתאריך 5/2/88 במהלך בחופשה מאושרת מהשירות, יהיה זכאי לקבלת הזכויות בחוק בהתקיים 2 תנאים מצטברים, התנאי הראשון הוא רק אם הפגיעה התרחשה במסגרת 14 הימים הראשונים של החופשה מהשירות והתנאי השני הוא שדרגת הנכות שנגרמה לנפגע בעקבות הפגיעה היא בשיעור של 20 אחוזים ומעלה, אולם אם הפגיעה נגרמה תוך כדי עיסוק בעבודה או פעילות אחרת כלשהי, אשר ניתן עבורה תמורה, לא ניתן יהיה לפנות לקבלת פיצוי במסגרת משרד הביטחון. התיישנותמשרד הביטחוןשאלות משפטיותצבא