תמ"א 36א אנטנות סלולריות

תמ"א 36א אנטנות סלולריות - המצב המשפטי בישראל לפני שאושר חלק א' לתוכנית המתאר הארצית המכונה תמ"א 36א: , אנטנה ששימשה לתקשורת סלולארית באזור המיועד לפי תכנית המתאר למגורים או לעסקים הייתה אסורה, אולם לאחר אישור תמ"א 36א נקבע באופן מנדטורי וגורף, כי תותר ותתאפשר הקמת אנטנות סלולאריות בכל ייעודי הקרקע, ובכלל זה גם באזורי מגורים:, תוכנית המתאר מוסיפה וקובעת הוראות הבאות "להכשיר" בדיעבד את כל האנטנות שהוקמו עוד מקודם ברחבי הארץ, התמ"א קובעת, כי למרות האמור בכל תכנית אחרת תותר הקמת אנטנות סלולאריות בכל ייעודי הקרקע ובכל גובה תמ"א 36א אינה כוללת את זכות יידוע הציבור : ,ואינה מאפשרת לציבור להשמיע את עמדתו לגבי הקמת אנטנות סלולאריות בסביבתו. : סיכום המצב כיום לאחר אישור תמ"א 36א אישור תמ"א 36א: אפשרה הקמת אנטנות ברחבי הארץ, ללא צורך בבקשות לשימוש חורג ולמעשה היתרי הבנייה מתקבלים ללא יידוע בעלי חלקות סמוכות.תמ"אאנטנותתמ"א 36בניהאנטנות סלולריות