הקרנות גזזת

הגדרת החוק להקרנות המזכות בפיצוי : הקרנות גזזת, שניתנו לאדם, בתקופה שמיום 1.1.46 עד 31.12.60 לצורך טיפול במחלת הגזזת או לשם מניעתה, על ידי המדינה, הסוכנות היהודית, קופת חולים או הסתדרות מדיצינית הדסה, או מטעמם, בין אם ניתנו בישראל ובין אם ניתנו מחוץ לישראל כחלק מההכנות לעליה לישראל. רשימת המחלות הקבועות בחוק : כל שאת ממאירה ראשונית באזור הראש והצואר - גידולי מוח, גידולי גולגולת, גידולים בבלוטות הרוק, גידולי בלוטת התריס, גידולי עור כגון: מלנומה באזור ראש צואר בלבד, גידולי מוח שפירים, סרטן הדם, חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת. ניתן לקבל פיצוי גם על מחלה הנובעת מאחת המחלות ברשימה : הועדות הרפואיות מוסמכות לפסוק אחוזי נכות רק לגבי מחלות המנויות בתוספת לחוק או למחלה הנובעת מאחת המחלות המנויות בתוספת לחוק, ואינן מוסמכות לפסוק אחוזי נכות בגין מחלות אחרות שאינן מנויות בתוספת לחוק. גזזת