אפידמיולוגיה בתביעות - דיני נזיקין

אפידמיולוגיה בתביעות נזיקין : בהיעדר ראיות "ישירות" בעניין קשר סיבתי עובדתי מסתמכים תובעים רבים בתיקים של נזקי חומרים רעילים על מחקרים אפידמיולוגיים. האפידמיולוגיה הינה תחום בבריאות הציבור וברפואה אשר חוקר את ההתרחשות של מחלות באוכלוסיות אנושיות, את פיזורן ואת תהליך התפתחותן, האפידמיולוגיה מיישמת טכניקות סטטיסטיות והיגיון הסתברותי בנושא של התרחשות מחלות. מחקרים אפידמיולוגיים מובאים לבית-המשפט על-ידי מומחים לעניין השאלה אם חשיפה לחומר מסוים או לתופעה מסוימת מסוגלת לגרום לסוג מסוים של מחלה. להלן השיקולים המרכזיים שנשקלים בהוכחת הקשר הסיבתי : לצורך הוכחת הקשר הסיבתי בין גורם הנזק לנזק יבחנו בין היתר השאלות הבאות: האם המחלה מופיעה אחרי החשיפה, מהי מידת הסיכון המוגבר של חשופים לחלות, האם הנטייה לחלות עולה ככל שמתגבר המינון של החומר המסוכן או הקרינה, האם הקשר שנמצא מתיישב עם הידוע בתחום הביולוגי, האם נבחנו גורמים אפשריים אחרים, האם הנטייה לחלות יורדת עם הפסקת החשיפה, האם נמצא קשר בין החשיפה לבין מחלה אחת מסוימת.נזיקין