וותק בעבודה של 6 חודשים לפחות לפני הפיטורים - חוק עבודת נשים

פיטורי אישה בהריון: לפי חוק עבודת נשים מעביד לא יפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון. חוק עבודת נשים דורש וותק בעבודה של 6 חודשים לפחות : התנאי הראשוני, על מנת שהחוק יחול על אישה שפוטרה כשהיא בהריון, הוא וותק בעבודה של 6 חודשים לפחות לפני הפיטורים, אולם גם במקרה שהאישה טרם השלימה 6 חודשי עבודה לפני שפוטרה ייתכן שהיא תהיה זכאית לפיצויים האם הפיטורים היו בגלל הריונה תוך הפליה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות. תכלית חוק עבודת נשים : מטרת החוק לפי להגן על האישה העובדת בתקופת הריונה, בכך שבתקופת הריונה היא עשויה להיאלץ להיעדר מעבודתה יותר מהרגיל. כמו כן, ייתכן שהמעביד שלה יפיק פחות תועלת מעבודתה והיא תהיה חשופה לפיטורים או להרעת תנאי עבודתה בניגוד לעקרונות של דיני עבודה. חוק עבודת נשיםפיטוריםותק בעבודה