נכות כללית - ערעור לבית דין ארצי לעבודה

במקרים מסוימים ניתן לערער על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים. עקרת בית נכה : תושבת ישראל שמלאו לה 18 שנים ועדיין לא הגיעה לגיל הפרישה , שהיא אישה נשואה שאינה עובדת ובעלה מבוטח, ועקב ליקוי אין לה הכושר לתפקד במשק-בית רגיל או כושרה לתפקד במשק-בית הצטמצם עקב הליקוי ב¬ 50% או יותר. קביעת אי כושרה של עקרת בית להשתכר : אי כושרה של עקרת בית להשתכר ייבדק בהגדרת "נכה" אם הייתה עובדת שכירה או עובדת עצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב- 48 החודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות או שקדמו להפסקת העבודה למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה. וכן אם היא חיה בנפרד מבן זוגה, ולא גרה עמו ב- 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות או לאחריה. נכותערעורבית הדין הארצי לעבודהנכות כללית