מומלץ לצלם את מקום תאונת הדרכים ואת כלי הרכב המעורבים

השלב השלישי שמירה על כל המסמכים : לאחר פגיעה בתאונת דרכים חשוב לשמור על העתק מכל מסמך רפואי שנתקבל, לרבות טפסים של בדיקות רפואיות, הפניות לרופאים, מרשמים של תרופות, בדיקות רנטגן, צילומים, אישורי מחלה וכדומה. צילום מקום התאונה וכלי הרכב: מומלץ לצלם את מקום תאונת הדרכים ואת כלי הרכב המעורבים מאחר ותמונות אלו יזרזו את קבלת הפיצויים הכספיים מחברת הביטוח אשר לפעמים מבקשת לראות את התמונות. תיעוד כל ההוצאות : במידה ויש צורך לכך ושוכרים עוזרת בית או מנקה לאחר התאונה בשל קשיים רפואיים לבצע את הפעולות היומיומיות הרגילות בתקופת ההחלמה, מומלץ להחתים את העוזרת או העוזר על מסמך שיפרט את כמות השעות שהם עבדו והשכר ששולם להם וכן לשמור את קבלות עבור נסיעה במוניות ואוטובוסים. תאונת דרכים