איבוד הכרה תאונת דרכים - אבדן הכרה תאונת דרכים

איבוד הכרה תאונת דרכים: אישה נפגעה בתאונת דרכים כתוצאה מהתאונה איבדה האישה את הכרתה לזמן קצר ונפגעה בכל חלקי גופה מרגליה ועד לראשה. ממקום התאונה פונתה האישה באמצעות אמבולנס למרכז הרפואי "אסף הרופא" בצריפין אובחנה כסובלת מרגישות במקומות הפגועים ושוחררה לביתה עם הוראות לחופשת מחלה בת שלושה ימים, נטילת משככי כאבים והמשך מעקב אורטופדי. התובעת הגישה תביעה באמצעות עורכי דין לבית המשפט בעיר רחובות מינה מומחים שהעריכו את דרגת נכותה בגין הפגיעה ב-12%. בית המשפט פסק כי חברת הביטוח תשלם פיצויים בסך של 129,000 ש"ח בנוסף תישא חברת הביטוח באגרת בית משפט וכן שכר טרחת עורך דין בשיעור של 13 אחוזים. אחוזי נכות: בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי תקנות הביטוח הלאומי כפי שיפורט להלן: (1) כפיון (Grand Mal) א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0% ב. בצורה קלה - היו 4-1 התקפים במשך שנתיים 10% ג. בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב-43- חדשים 30% ד. בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50% ה. בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80% ו. בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100% (2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים-קטנים (1)(א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו. (3) התקפים ליליים בלבד הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן. (4) כפיון פסיכו מוטורי אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו ועוצמתן של ההפרעות הבלתי-פרכוסיות. (5) Petit Mal) Minor Seizures) התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב-רוח, בזכירה וכדומה) I. לא היו התקפים במשד שנתיים II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו א. בצורה קלה - לא יותר משני התקפים 10% ב. בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ-4 20% ג. בצורה ניכרת - יותר מ-4 התקפים 40% ד. בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע 60% ה. בצורה קשה מאד - מצבי-סטטוס חוזרים 100% (6) התקפים ג'קסוניים (Jacksonian) או מוקדים תנועתיים או תחושתיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים-קטנים (5)-(1) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות. תאונת דרכים