תאונת דרכים הוצאות רפואיות

פיצויים בגין הוצאות רפואיות לנפגעי תאונות דרכים: בית המשפט קבע לעניין אביזרים רפואיים, ציוד מתכלה וטיפולים פרה רפואיים לנפגעי תאונות דרכים כי יש להבחין בין חוות דעת בעניין צרכים רפואיים ודרכי שיקום, אשר בהתאם להוראת סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תוגש רק על ידי מומחה מטעם בית המשפט בלבד, לבין חוות דעת טכנית במהותה, המתייחסת לפרטים טכניים. לפיכך נקבע כי לאחר שהצרכים הרפואיים וצרכי השיקום נקבעו על ידי המומחה מטעם בית המשפט, יקבע יישום העלויות של צרכים אלה על ידי מומחים מטעם הצדדים. כלומר בעל דין רשאי להוכיחן באמצעות מומחה מטעמו. בית המשפט פסק כי בבואו לפסוק פיצויים לנפגע, חובה להתחשב, במסגרת מערכת השיקולים, בצרכיו של הנפגע הספציפי, וזאת מתוך ניסיון להשיב, ככל הניתן, את המצב לקדמותו. תאונת דרכיםרפואההוצאות רפואיות