אחוזי נכות על פגיעה ביד

אחוזי נכות על פגיעה ביד : אחוזי הנכות בגין פגיעה ביד נעים בין 0-40% המצב של שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזוויות. כך גם במידה ויש הגבלות תנועות המרפק בכיפוף וביישור. במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ-0% נכות, ייקבעו 10% נכות. כמו כן, יכולים להיוותר אחוזי נכות בגין הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם הגבלות בכיפוף. כמובן שבמידה והפגיעה היא חמורה תיתכן נכות משוקללת גבוהה מ - 40 אחוזים בגין פציעה ביד. פגיעות ביד נחשבות לפגיעות המזכות בפיצויים גבוהים שכן פגיעה ביד ברוב המקרים היא פגיעה תפקודית פוגעת בכושר ההשתכרות. נכותידייםאחוזי נכות