אילו מטבעות דיגיטליים יש חוץ מביטקוין ?

הביטקוין היה רק הסנונית הראשונה. אחריו הופיעו ופרחו רבים אחרים. המספרים המדויקים לא ידועים אך מקובל לומר כי נכון למרץ 2019 יש לפחות 2000 מטבעות דיגיטליים עם שווי שוק של למעלה ממאה שלושים מיליארד דולר. ההבדלים ביניהם רבים. יש מטבעות דיגיטליים ריכוזיים, מנוהלים על ידי גורם אחד. יש מהם מבוזרים בהם השליטה אינה בידי גורם אחד אלא על ידי רשת מחשבים שיתופית (P2P). יש כאלו המשתמשים בטכנולוגית הבלוקצ'יין ויש כאלו שלא. יש כאלו שזהות הבעלים ידועה וברורה, ויש כאלו שזהות הבעלים מוסתרת הרבה יותר מהקיים בביטקוין. יש הייחודיים לאזור גיאוגרפי, ויש כאלו שמצודתם פרושה על כל העולם, ועוד הרבה וריאציות שונות ומשונות. כל אלו מכונים לעתים "מטבע וירטואלי ו/או "מטבע קריפטוגרפי" כשאין הגדרה מוסכמת ומקובלת למה הוא מה (ודוק - בחרתי במונח מטבע 'דיגיטלי' לשם הנוחות בלבד). אי הידיעה לגבי מספר המטבעות קשור גם לאי ההסכמה לגבי ההגדרה. יש המגדירים זאת ככסף שאין לו ביטוי פיזי אלא ביטוי ממוחשב, המונפק ונשלט על ידי מפתחיו ולא על ידי מדינה ריבונית ואשר נעשה בו שימוש בקרב המשתמשים של קהילה וירטואלית ספציפית (וזאת כפי שהוגדר בנייר עבודה אשר פרסם הבנק האירופי המרכזי (ECB) באוקטובר 2012). יש המגדירים זאת כ"כסף בלא ביטוי פיזי" (ראו - נספח 5 לתוספת החמישית לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018 – הכוללת הוראות החלות על נותני שירותים פיננסיים שפעלו לפני יום ז' בסיוון התשע"ז (1 ביוני 2017) לעניין סעיף 20(ג)). שאלות משפטיותמטבעותמטבעות קריפטוגרפים / ביטקוין