עורך דין מקרקעין בעמק יזרעאל - זכות בלתי הדירה להחזיק או להשתמש במקרקעין מכוח השתק

זכות בלתי הדירה להחזיק או להשתמש במקרקעין מכוח השתק "אמנם, לבית המשפט מסור שיקול הדעת להכיר בזכות בלתי הדירה של פלוני להחזיק או להשתמש במקרקעין מכוח השתק, ואולם בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו זו רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרשיון גם הרשות לבנות, וכאשר בהסתמך על מתן רישיון לצמיתות בוצעו השקעות במקרקעין (ראה למשל ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4) 27 (2004); ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419 (1995); ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה, פ"ד מו(5) 184, 197 (1992); ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ, פ"ד מ(1) 321, 325 (1986); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2) 127, 133 (1977)). במקום שבו עסקינן בבנייה בלתי חוקית, אין לקבוע כי קיימת ציפייה לגיטימית שעל בסיסה בוצעו ההשקעות במקרקעין. בנייה בלתי חוקית נתונה, מעצם טיבה, לסכנת הריסה, ואין הבונה רשאי לטעון לזכות הנשענת על הסתמכותו (ע"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן (לא פורסם, 3.4.2006). השתק / דיני מניעותרישיון / רשות / זכות - בלתי הדירהמקרקעיןעורך דין