האם עיכוב משטרתי שלא כדין מהווה רשלנות ?

גם אם העיכוב המשטרתי נעשה שלא כדין, אין בכך כדי להעיד בהכרח כי מדובר בפעולה רשלנית ובלתי סבירה, מאחר וייתכנו נסיבות מיוחדות וחריגות, בהן ניתן יהיה לומר, כי הפעולה הגם שהיתה בלתי חוקית, לא חרגה ממתחם הסבירות". וכי את סבירות החלטת השוטרים אין מקום לבחון בדיעבד, עם חלוף הזמן, אלא יש לבחון את ההחלטה, ככל הניתן, בהתחשב בנתונים המיוחדים שנהגו בעת התרחשות האירוע (ראו, למשל: ע"א (י-ם) 2542/08 סנ"צ מנחם נידם נ' בן גביר). כך ב" (-) 3006/09 נועם פדרמן נ' מדינת ישראל נפסק כי: "בבחינת השאלה אם היתה רשלנות בפעילות המשטרה, אין להסתפק רק בבחינת עצם החוקיות של המעשים, אלא יש צורך לבחון את מכלול הנסיבות והרקע שהובילו למעשה ואת חומרת הפגיעה בזכויות היסוד של האדם לעומת סבירות הפעילות של המשטרה באכיפת החוק. יחד עם זאת, בבחינת השאלה אם היתה התרשלות יש לשמור ולהיזהר כי לא תיפגע פעילותה החשובה של המשטרה וכי לא יוטלו עליה מגבלות המקשות על פעילותה הסדירה והתקינה לשמירה על הסדר הציבורי ועל שלום הציבור". רשלנותשאלות משפטיותמשטרה