רשלנות רפואית בוטוקס - תביעה בגין טיפול בקמטים

להלן פסק דין בנושא תביעת רשלנות רפואית בגין טיפול בקמטים באמצעות טיפול בוטוקס: 1. התובעת פנתה לנתבעת לצורך טיפול בקמטים שבפניה. תמורת הטיפול כאמור שילמה הסך של 5,000 ₪. אין מחלוקת על כך שהתובעת קיבלה טיפול מסוים והמחלוקת אשר עומדת לפניי להכרעה הינה האם עמדה הנתבעת בהתחייבויותיה כלפי התובעת בכל הנוגע למהות הטיפול ויעילותו, היקף הטיפול, היחס הנטען שקיבלה התובעת מהנתבעת לאחר הטיפולים והאם זכאית התובעת להחזר כספי כלשהו ולפיצוי בגין נזקיה. 2. ביום 15.12.13 התנהל דיון בתיק ונשמעו טענות הצדדים. טענות התובעת: 3. על פי הנטען בכתב התביעה, במהלך חודש 8/12 הגיעה התובעת לנתבעת בעקבות מודעה בטלוויזיה בכדי לקבל ייעוץ ראשוני בקשר לקמטים שבפניה. התובעת התקבלה על ידי יועצת שהציעה לה טיפול בבוטוקס וחומצה שירים את הלחיים וימחק את הקמטים. התובעת סמכה על הנתבעת והבהירה שאינה מוכנה לניתוח. התובעת שילמה סך של 5,000 ₪. 4. לאחר מספר ימים הוזמנה התובעת לנתבעת לטיפול ראשון אצל רופא והוזרקו לה חומרים וכך גם בטיפול השני. בטיפול השלישי ולאחר שלא היה כל שיפור בפניה הבהיר לה הרופא שהטיפול שניתן לה לא יעזור לה והיא צריכה ניתוח. נציגת הנתבעת ידעה שהתובעת אינה מעוניינת בניתוח. 5. התובעת הגיעה מספר פעמים נוספות לסניף של הנתבעת בראשון לציון, ביקשה את עזרתם לשיפור פניה אך נדחתה בסיפורים שונים. 6. בעקבות זאת פנתה התובעת להנהלה של הנתבעת ושם הומלץ לה על ניתוח וטיפולים כאשר התובעת צריכה לשלם סך נוסף של 18,000 ₪. התובעת סירבה. 7. לאחר כחודשיים חזרה התובעת לסניף הנתבעת ומנהלת הסניף הוציאה אותה מחדרה, צעקה עליה והתובעת יצאה מהסניף בבושת פנים. 8. התובעת טוענת כי החוזה אינו בר ביצוע מאחר ולדברי הרופא הטיפול שניתן לה לא יכול היה לעזור לה. לפיכך, מבקשת התובעת לבטל את החוזה. התובעת מוסיפה וטוענת שבידי הנתבעת צילומים לפני הטיפול ואחריו. טענות הנתבעת: 9. על פי הנטען בכתב ההגנה, התובעת הגיעה לסניף בראשון לציון ביום 24.6.13 לייעוץ בנוגע לצמצום קמטים באזור הפנים. התובעת נפגשה עם יועצת והבהירה שאינה מעוניינת בניתוח. במסגרת פגישה זו סוכם על טיפול באמצעות הזרקות בוטוקס וסטילאז'. מאחר ובשלב זה טרם נבדקה התובעת על ידי רופא מטעם הנתבעת, ציינה נציגת הנתבעת על גבי טופס ביצוע תשלום אסתטיקה מיום 24.6.12 (להלן: "טופס ביצוע תשלום"): "הלקוחה מודעת שיש צורך בחומר נוסף להגיע לשיפור מקסימלי והקמטוטים הקטנים לא ייעלמו". לאחר שהוסבר לתובעת סיכויי הטיפול וכי תצטרך טיפול פילינג עמוק, חתמה התובעת על טופס ביצוע התשלום. 10. ביום 27.6.13 הגיעה התובעת לייעוץ רפואי אצל הנתבעת. במסגרת הבדיקה הרפואית אמר לה הרופא שהקמטים לא ייעלמו ולכן תוכן העסקה שונה לשני מזרקי חומר פרלן ושני מזרקי בוטוקס בעלות כוללת של 5,000 ₪. התובעת הוחתמה על טופס הסכמה עבור תחילת טיפול. 11. לאחר ביצוע התשלום קיבלה התובעת טיפול ראשון באמצעות שני מזרקי פרלן. מדובר היה בטיפול חלקי בלבד ולא בטיפול מלא כפי שהומלץ על ידי הרופא של הנתבעת לאור סירובה של התובעת. 12. לאחר שני טיפולים, חזרה התובעת לסניף וטענה שהיא מעוניינת להמשיך בטיפול אצל קוסמטיקאית באזור מגוריה ועל כן דורשת את מלוא כספה חזרה. הנתבעת סירבה מאחר והחומר הוזרק. הנתבעת הציעה לתובעת מספר הטבות שונות לפנים משורת הדין ובפגישה האחרונה של התובעת בסניף הנתבעת נהגה זו באלימות מילולית כנגד עובדת הנתבעת והפריעה לעבודה השוטפת. דיון והכרעה: 13. התובעת חתמה על טופס ביצוע תשלום אסתטיקה ועל טופס הסכמה מיום 27.6.12 (להלן: "טופס הסכמה"). הטפסים כאמור צורפו לכתב ההגנה. 14. בטופס ביצוע תשלום נרשם: "הלקוחה מודעת שיש צורך בחומר נוסף להגיע לשיפור מקסימלי והקמטוטים הקטנים לא ייעלמו". בנוסף, בהתאם לטופס האמור לאחר תחילת הטיפול לא ניתן לקבל החזר כספי. התובעת אישרה בחתימתה שידוע לה כי אחוז קטן מהאוכלוסייה אינו מגיב לטיפול. 15. הלכה היא שהמוציא מחברו עליו הראיה. נטל השכנוע רובץ על בעל הדין אשר טוען טענה המהווה מעילתו, בין אם זו טענה בעלת אופי חיובי ובין אם זו טענה בעלת אופי שלילי. מי שנושא בנטל השכנוע הוא זה שנושא בנטל המשני של הבאת ראיות (ר' לדוג' ע"א 296/82 נבנצאל נ' ג'רסי נוקליאר). 16. התובעת לא הציגה כל ראיה בנוגע לטענתה שהטיפול לא הביא לכל תוצאה שהיא. יחד עם זאת, סביר שדווקא בידי הנתבעת תמונות לפני הטיפול ולאחריו, שלא הוצגו בפני בית המשפט. כמו כן, הנתבעת לא טרחה להציג בפני בית המשפט את התיק הרפואי או תיעוד הטיפול שנעשה אצלה. הלכה היא שהימנעות מהבאת ראיה תעמוד לרעת הצד אשר נמנע מלהביאה. בנסיבות אלו הנני רואה דווקא בנתבעת כמי שביכולתה היה להציג תמונות לפני הטיפול ולאחריו ותיק רפואי/טיפולים. משנמנעה הנתבעת מלעשות כן, יש לזקוף זאת לרעתה. 17. בנוסף, בהתאם לנטען בכתב ההגנה התובעת היתה אמורה לקבל טיפול בוטוקס וסטילאז'. נציגת הנתבעת העידה בדיון שככל הנראה לדעתה הוזרקו רק 2 מזרקים של חומצה אילרונית ולא מדובר היה על טיפול בוטוקס (ר' עמ' 2 ש' 16-17 לפרוטוקול). זאת ועוד, טופס ההסכמה עליו חתומה התובעת מתייחס לטיפול מסוג של בוטוקס. היעדר התיק הרפואי/טיפולים של התובעת אצל הנתבעת מונע האפשרות להתייחס לסוגיה זו ולבררה לעומקם של דברים. 18. יתירה מכך, התרשמתי שהתובעת אינה יודעת במדויק איזה טיפול ניתן לה והאם מדובר היה בבוטוקס, בחומצה אילרונית או בשניהם (ר' עמ' 1 ש' 16-17 לפרוטוקול ועמ' 2 ש' 20 לפרוטוקול). יחד עם זאת, התובעת מאשרת שקיבלה זריקות. 19. מכאן, הגעתי למסקנה שהתובעת לא קיבלה את הטיפול אותו סברה שאמורה לקבל. 20. בכל הנוגע לטענת התובעת לכך שלא היתה אמורה מלכתחילה לקבל את הטיפול האמור וזאת לאור דברי רופא הנתבעת שהטיפול שהוצע לה לא יכול היה לעזור לה, סבורני שלמרות אי התייצבותו של רופא הנתבעת לדיון, נוכח האמור בטופס ביצוע התשלום התובעת היתה מודעת למהות ההליך. התובעת היתה מודעת גם לכך שאין כל התחייבות מצדה של הנתבעת להצלחת הטיפול, שנדרש טיפול נוסף לשיפור מקסימאלי ושהקימטוטים לא ייעלמו. 21. בהתייחס לטענת התובעת ליחס שלילי שקיבלה מהנתבעת לאחר הטיפולים, יחס זה לא הוכח על ידה. דווקא התרשמתי שהנתבעת ניסתה לפצות את התובעת לפנים משורת הדין בדרך של טיפולים נוספים מוזלים, אך התובעת סירבה להצעה זו. 22. לסיכומו של דבר, לאור מסקנתי שהתובעת לא קיבלה את הטיפול אותו סברה שהיתה אמורה לקבל ונוכח זאת שכן ניתן טיפול מסוים, הנתבעת תשיב לתובעת מחצית מהסכום ששולם ע"י התובעת לנתבעת בסך של 2,500 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. 23. בנוסף, הנני סבור שלתובעת נגרמה עגמת נפש אותה הנני מעריך בסך של 500 ש"ח. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. 24. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת בהוצאות התובעת בסך של 400 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. 25. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום. רשלנותתביעות רשלנות רפואיתרפואהרשלנות רפואית (ניתוח פלסטי / אסתטיקה)