עתירה לבג"ץ מתן משמורת פיזית בלעדית על ילדו הקטין

עתירה לבג"ץ מתן משמורת פיזית בלעדית על ילדו הקטין השופט י' עמית: עתירה למתן צו על תנאי, בה מבקש העותר כי נורה למשיבים 2-1 לנמק מדוע לא יבוטלו החלטותיהם באשר לתביעתו למתן משמורת פיזית בלעדית על ילדו הקטין בהסתמך, לטענתו, על עקרון טובת הילד שגובר במקרה הנידון על חזקת הגיל הרך. 1. עניינה של העתירה שבפנינו בסכסוך משמורת ממושך המתנהל בשנים האחרונות בין העותר למשיבה 3 (בת זוגתו בעבר של העותר) בנוגע לבנם המשותף יליד 2009. לאחר בחינת נסיבות המקרה ולאור היכרותו בת השלוש שנים עם המקרה, הצדדים וחוות דעת המומחים בנושא, בית משפט לענייני משפחה קבע כי יש לקבל את תביעת העותר וכי הילד יהיה במשמורתו הפיזית של העותר (תמ"ש (משפחה טב') 23494-01-10 א.ק. נ' מ.ש. (1.9.2013)). כלפי פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה הגיש העותר ערעור לבית המשפט המחוזי (עמ"ש (מחוזי נצ') 38844-10-13 פלונית נ' פלוני (10.2.2014)). בית המשפט המחוזי קבע כי במקרה דנן לא נסתרה חזקת הגיל הרך ועל כן קיבל את הערעור וקבע כי המשמורת על הקטין תינתן למשיבה 3. על פסק דין זה הגיש העותר בקשת רשות ערעור לבית משפט זה אשר נדחתה בהחלטה מנומקת ולאחר שהתקיים דיון בפני מותב תלתא (בע"מ 1858/14 פלוני נגד פלונית (3.4.2014)). לאחר מכן העותר הגיש בקשה לדיון נוסף, בקשה לעיכוב ביצוע ובקשה לעיון חוזר בבקשת רשות הערעור אשר נדחו גם הן (דנ"א 2792/14 פלוני נ' פלונית (13.4.2014); דנ"א 2792/14 פלוני נ' פלונית (20.4.2014)). 2. העתירה דכאן אינה אלא ערעור על פסקי הדין וההחלטות שניתנו בעניינו של העותר. ואולם, הלכה פסוקה היא כי בית משפט זה בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק אינו יושב כערכאת ערעור נוספת על החלטות אחרות של בית משפט זה בשבתו כבית משפט לערעורים (ראו, לדוגמה, בג"ץ 403/12 פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי ירושלים (18.1.2012); בג"ץ 5121/13 פלוני נ' שרת המשפטים (11.8.2013); בג"ץ 8140/13 נ' מדינת ישראל (9.12.2013); 2398/02 נ' בית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים (לא פורסם, 22.4.2002); בג"ץ 9442/12 פלוני נ' בית המשפט העליון (לא פורסם, 2.1.2013)). קל וחומר כאשר מנסה העותר לעקוף לא אחת, כי אם שלוש החלטות של בית המשפט העליון שניתנו בענייננו, וכאשר משמעות הדברים הינה, למעשה, בקשה להתערבות בית המשפט בגלגול שישי בעניינו של העותר. אשר על כן, העתירה נדחית על הסף. העותר ישא בהוצאות בסך 5,000 ₪ לטובת אוצר המדינה. בג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)קטינים