סילוק על הסף של סכסוך קיבוצי אינו מועיל לצדדים

סילוק על הסף של סכסוך קיבוצי אינו מועיל לצדדים בעניין ועד עובדי מערכת בתי המשפט הסביר בית הדין הארצי כי סילוק על הסף של סכסוך קיבוצי אינו מועיל לצדדים ועשוי להוביל לפגיעה חמורה יותר במערכת יחסי העבודה, באופן הבא: "...עניין דחיה או מחיקה על הסף של הליך בסכסוך קיבוצי - המצוי ביחסי עבודה יאמר שאותה דרך אינה נאותה, אינה טובה ואינה מועילה. סכסוך קיבוצי צריך שיטפלו בו, צריך שהוא ישמש נושא למו"מ ובשלב סופי צריך שיפסקו בו לכאן או לכאן. בסכסוך ש'מחקת על הסף', לא עשית דבר: הוא יצוף בהזדמנות ראשונה ואולי בצורה חריפה יותר. אין זה כדור שאפשר לגלגל 'תחת השטיח' כך שבמשך הזמן יתגלגל בשקט החוצה. זהו מרצע שאם תטמינו תחת השטיח יבצבץ ממנו ובסופו של דבר יצא החוצה ואולי אף יגרום חור בשטיח". סכסוךהסכם קיבוציסכסוך קיבוציסילוק על הסף