נטען כי ראש המועצה היטה את תוצאות המכרז

נטען כי ראש המועצה היטה את תוצאות המכרז 1. לפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני וצו עשה זמני, להימנע ממנויו של המשיב 3 למשרת מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית אל קסום (להלן: "המועצה"), ו/או להימנע מאיוש המשרה הנ"ל וזאת עד להכרעה בתביעה העיקרית שהגיש המבקש. טענות המבקש 4. בבסיס טענות המבקש נטען כי ראש המועצה - המשיב 2, שנכח בוועדת הבחינה, התערב בהחלטת הוועדה, התעלם מחבריה וממסקנותיהם והנקודות שנתנו למבקש, ביטל את הצבעת חברי הוועדה, היטה את תוצאות המכרז לטובת המשיב 3, בכך שכפה ועשק את חברי ועדת הבחינה ואילץ אותם להכריע לטובת המשיב 3. עוד הוסיף וטען המבקש, לעניין ההתערבות, הכפיה והעושק וכן הטיית המכרז על ידי המשיב 2, כי עניין זה נודע לו ממקור ראשון מחברי ועדת הבחינה. אליבא דמבקש, לאחר סבב הראיונות ובדיקת הכישורים וההתאמה של שני המועמדים לתפקיד והערכת חברי ועדת הבחינה לכל מועמד ומתן ניקוד, הצביעו 3 מתוך 5 חברי ועדת הבחינה בעד מינויו של המבקש לתפקיד ואלה הם: יו"ר הוועדה ערן בן ישי, הגב' דליה אהוד וד"ר סטו מירקין. לגבי שני חברי הוועדה האחרים: מר אבו כף איברהים, ביקש לשלוח את שני המועמדים למבחן במכון מיון חיצוני וחבר הוועדה החמישי מר שחדה אלגבור בחר במשיב 3 כמועמד המתאים לתפקיד. המבקש טוען, כי בשלב זה דפק ראש המועצה על השולחן, השתלח בחברי הוועדה וטען כי הוא ראש המועצה והוא לא רוצה לעבוד עם המבקש והוא רוצה את המשיב 3 כמנהל המחלקה. שני חברי ועדת הבחינה וביניהם היו"ר ערן בן ישי והגב' אהוד דליה, התעקשו ולא שינו את דעתם והצביעו בכל זאת בשנית למבקש. חבר הוועדה השלישי ד"ר סטו, שינה את דעתו בניגוד להערכתו הראשונית וזאת עקב לחץ מצד ראש המועצה ולכן הצביע למשיב 3. חבר הוועדה מר איברהים אבו כף, הצביע גם הוא למשיב 3, לאחר שכפה עליו ראש המועצה להצביע בניגוד לרצונו. עוד טוען המבקש, כי גב' דליה אהוד ביקשה ועמדה על כך לרשום בפרוטוקול כי: "ההכרעה נפלה על פי ולאחר התערבות ראש המועצה". 5. באשר למאזן הנוחות, טען המבקש, כי ד"ר מג'יד אלעטאונה, מנהל הרווחה במועצה נווה מדבר והמנהל בפועל של מחלקת הרווחה במועצה אל קסום, הודיע למבקש בשיחה כי אין לו כל בעיה להמשיך ולנהל בפועל מחלקה זו אצל המשיבה 1, עד לסיום ההליכים המשפטיים בתיק זה ומתן פסק דין סופי. לפיכך, לא ייגרם כל נזק לתיפקוד מחלקת הרווחה, כאשר ד"ר אלעטאונה ימשיך לנהל אותה על הצד הטוב ביותר והתושבים יקבלו את השירותים. על כן, מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, שכן מתן הצו לא יגרום כל נזק למי מהמשיבים ואילו אי מתן הצו יגרום נזק בלתי הפיך למבקש. טענות המשיבים 1 ו-2 6. תמוה, כיצד המבקש מנכס לעצמו ידיעות ביחס לדיוניה הפנימיים והחסויים של ועדת הבחינה, בלא לומר את המקור ששיתף עימו פעולה ושעה, שהמידע, אינו מדויק ואינו אמת. המבקש אשר מציג תמונת מצג לפיה יש לו את מלוא המידע ביחס לכל שאירע בוועדה, אינו יודע, כי ראש המועצה, אותו גורם אשר לטענתו היטה את ההחלטה, אותו גורם אשר לטענתו התערב באופן לא חוקי בדיוני הוועדה - הינו חבר הוועדה. לכן, כלל הטיעונים בדמות התערבות ראש המועצה וכיוצא באלה, אין להם מקום ממילא. 7. המבקש מטיח האשמות חמורות נגד חברי הוועדה וכנגד המשיב 2, ראש המועצה, בפרט, אולם אין הוא מביא כל ראיה או שמץ ראיה להתנהלות פסולה של הוועדה או לשקילת שיקולים זרים במסגרת המכרז. 8. טענות המבקש כי ראש המועצה, ד"ר איציק תומר, השפיע השפעה בלתי הוגנת על חברי הוועדה, הינה טענה חמורה ביותר אשר אינה מבוססת והמשיבה 1 דוחה אותה בשאט נפש. לא ברורה טענה זו שעה שד"ר תומר הינו חבר הוועדה. כלום ניתן למנוע מחבר ועדה לשכנע את חבריו ביחס למועמד המתאים, הרי ברור כי זהו חלק מהדיון החיוני לכל ועדה. הוועדה הביאה בחשבון את השיקולים הרלוונטיים למטרה שהוגדרה לה. פעולת הוועדה אינה חורגת מהנורמה המקובלת בשלטון המקומי, באשר לאופן ניסוח החלטות וכן באשר לדרך בה מתקבלות החלטות הוועדה. היעתרות לבקשה משמעותה שינוי המצב הקיים, ביטול מינויו של המשיב 3 למשרת מנהל המחלקה לשירותים החברתיים במועצה, וסיכול עבודתה של ועדת הבחינה, המהווים כולם, את "המעשה המנהלי". המדובר בהחלטה סבירה, החלטה שבאה והתקבלה על ידי הגוף המוסמך לאחר בחינת כלל השיקולים ולפיכך, דין הבקשה לסעד זמני שהוגשה, להידחות. 9. באשר למאזן הנוחות - למבקש לא נגרם ולא ייגרם כל נזק ואף הוא לא טען לקרות נזק כלשהו. הוא המשיך וממשיך לעשות אותה עבודה ממש, וככל שבית הדין ימצא כי התקיים כשל כלשהו במינוי, כי אז חזקה על המועצה שתקיים כל החלטה. מאידך, המחלקה משוועת לגורם מנהל אשר יתווה את מדיניותה ויורה לעובדיה כיצד לנהוג ולחלק את יומם בין מאות רבות של הפונים למחלקת הרווחה. המדובר בתפקיד חשוב ביותר ונחוץ מאוד בתקופה זו. טענות המדינה 10. המדינה חזרה וביקשה להורות על מחיקתה מההליך המשפטי, שכן המדינה אינה מעורבת בהליך, מדובר במכרז של הרשות ולא של המדינה ואף המבקש אינו עותר לסעד כנגד המדינה בהליך הנוכחי, וככל הנראה גם לא בהליך העיקרי. ב"כ המדינה ביקשה במסגרת סיכומיה להשית הוצאות על המבקש, שכן גרירתה של המדינה להליך היה מיותר לחלוטין. טענות המשיב 3 11. המשיב 3 טען כי התמודד במכרז פנימי לתפקיד מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה ונבחר ברוב קולות של חברי ועדת הבחינה. לטענת המשיב 3, נבחר כדין ובזכות הכישורים שלו, הוותק המקצועי שלו, רמת ההשכלה (דוקטורנט במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון) וכן בשל ניסיונו הניהולי. המשיב 3 הוסיף וטען כי לא הייתה לו כל היכרות אישית עם ראש המועצה ולא עם אף אחד מחברי ועדת הבחינה. חברי הוועדה שאלו שאלות קשות, מקצועיות וענייניות. לטענתו, אין כל רלוונטיות לעובדה כי הינו תושב תל שבע, היות ותרם במסגרת עבודתו במחלקת הרווחה לתושבי המועצה האזורית אלקסום לא פחות מאשר לישוב תל שבע. טענה זו פוגעת בזכותו הבסיסית ביותר ומרוקנת מתוכן מסורת טיפולית ארוכה בעבודה סוציאלית. דיון והכרעה 12. ראשית נבהיר, כי מדובר בבקשה לסעד זמני. לפיכך, כל המסקנות והקביעות שיפורטו להלן הינן לכאורה בלבד. 13. המבקש עותר לקבלת צו עשה זמני, המורה על שינוי המצב הקיים, קרי ביטול מינויו ובחירתו של המשיב 3 למשרת מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית אלקסום. כבר נפסק לא אחת כי קבלת סעד זמני של צו עשה זמני, קשה יותר להשגה מקבלת הסעד של צו מניעה זמני, שהרי בצו עשה זמני, יש, לכאורה, שינוי במצב הקיים, דבר המסכל את מטרתם העיקרית של הסעדים הזמניים. לפיכך, סעד זמני שיהיה בו שינוי המצב הקיים יינתן רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, כאשר יש הוכחות חותכות על זכותו המוחלטת של המבקש ולא רק על זכות לכאורה. "מתן צו עשה זמני נתון לשיקול-דעת בית המשפט, והשאלה המרכזית אשר מן הראוי שתעלה בפני בית המשפט בהפעילו את שיקול דעתו, היא, אם מתן הסעד הוא אכן כה חיוני עד שיהיה בכך כדי להצדיק התערבותו של בית המשפט - לשם שינויו של המצב הקיים... עוד לפני שהוכרע בתובענה." (ראה רע"א 338/88 חמיס - שטרן, פ"ד מ"ג (4), 552, 555). 14. הלכה היא כי שעה שבית הדין בוחן את פעילותה של הרשות המוסמכת, עומדת לנגד עיניו חזקת תקינות המעשה המנהלי ולכן, במסגרת הביקורת השיפוטית על החלטת הרשות, לא ישים בית המשפט את שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת ולא יתערב בהחלטתה אפילו היה הוא עצמו בוחר באפשרות אחרת "כל עוד מצויה אותה אפשרות שנבחרה במתחם הסבירות, ניתנה בסמכות, ואין בהחלטה פגיעה בכללי הצדק הטבעי או שיקולים זרים" (ע"ע (ארצי) 1123/01 בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בת"א יפו - צויזנר, פד"ע ל"ו 438). 15. כפי שנפסק בפרשת "גילה שנער" (ע"ע (ארצי) 1070/01 גילה שנער - נציב שירות המדינה ואח', מיום 25/4/01), ביטולו של מכרז ייעשה בהתקיים שיקולים כבדי משקל ובהם שיקולים זרים הנגועים בהפליה, נגיעה אישית, הפרת זכות יסוד, פגיעה בכללי צדק טבעי ועוד. על הוועדה המתכנסת לצורך בחינת המועמדים במכרז ליתן דעתה למידת התאמתו של מועמד לתפקיד ולשקול את השיקולים הרלוונטיים העולים מכלל הנתונים שהוצגו בפניה "להעריך את התאמתו של מועמד לכהן במשרה, לאור מומחיותם וניסיונם המקצועי... תוך שמירה על כללי יושר והגינות, שקולים ענייניים והימנעות מניגוד עניינים... ולבחור את המועמד המתאים ביותר למשרה...". 16. נקדים ונאמר כי לאחר שבחנו את כתבי הטענות והראיות שהובאו לפנינו, הגענו לכלל מסקנה כי, לכאורה, ועדת הבחינה פעלה משיקולים ענייניים ולגיטימיים, תוך שקילת השיקולים הרלוונטיים ובהחלטת הוועדה לבחור במשיב 3 לתפקיד מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, לא נפלו פגמים המצדיקים את התערבותנו. 17. בבקשתו טען המבקש כי ראש המועצה - המשיב 2, השפיע השפעה בלתי הוגנת על חברי הוועדה, ביטל את הצבעת חברי הוועדה, היטה את תוצאות המכרז לטובת המשיב 3 ובכך כפה ועשק את חברי ועדת הבחינה ואילץ אותם להכריע לטובת המשיב 3. לפיכך, טוען המבקש, נפל פגם בהחלטת ועדת הבחינה ולכן יש להעניק את הסעד הזמני לו עתר. 18. נפתח ונאמר, כי בשלב הנדון המבקש לא השכיל להוכיח כי מאחורי החלטת ועדת הבחינה עמדו שיקולים זרים או פסולים או כי נפל פגם חוקי בהחלטתה. ההיפך הוא הנכון - במעמד הדיון, הגיש ב"כ המשיבים 1 ו-2 לבית הדין את פרוטוקול הוועדה המלא. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי התקיים דיון מפורט, הוועדה העריכה את התאמתם של המועמדים לתפקיד בפרמטרים השונים, ניכר כי ועדת הבחינה ניהלה דיון ענייני במסגרתו עמדו חברי הוועדה על אישיותו, איכותו ויכולותו של כל מועמד, וזאת לאחר שהציגו בפני כל מועמד שאלות רבות. עוד ניתן ללמוד מפרוטוקול ועדת הבחינה, כי ההצבעה אודות המשיב 3, כמועמד הזוכה, לא הוכרעה על קול בודד אלא התקבלה ברוב ואחר דיון ענייני. הוועדה התרשמה כי המשיב 3 מתאים יותר מהמבקש למשרת מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה. עוד ניתן ללמוד מפרוטוקול הוועדה, כי דווקא הניסיון הניהולי, להבדיל מהניסיון בשטח הקיים בעיקר אצל המבקש, הוא אשר גרם להכרעה בבחירתו של המשיב 3, כשברקע המדובר במחלקה גדולה המצויה בימים של ארגון מחדש, ולפיכך נקבע כי הקריטריון של איש בעל יכולת ניהולית מיטבית ורגישה הוא זה שדרוש לתפקיד. מפרוטוקול הוועדה עולה עוד, כי הוועדה שקלה את עובדת היות המבקש תושב המועצה, אולם במסגרת השיקולים מצאה כי הכף נוטה יותר לטובת המשיב 3, אשר נבחר כמועמד המתאים יותר לתפקיד בעיני הוועדה. 19. הוועדה ביקשה לבחון את שני המועמדים, ראיינה את שני המועמדים ורשמה את דבריהם. במהלך הראיונות הביע כל אחד מחברי הוועדה באופן חופשי וללא מורא את הערכתו למועמד, תוך שנלקחו בחשבון מספר מדדים, כאשר הנושא הניהולי היווה נושא מכריע בהחלטת הוועדה. 20. בנקודה זו יש להבהיר כי המשיב 2 - ראש המועצה, הינו חבר הוועדה בכובעו כ"נציג הרשות המקומית". מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי המשיב 2 הביע את דעתו כחבר בהרכב הוועדה והסביר מדוע לדעתו ישנם קריטריונים חשובים כגון יכולת ניהולית של המועמד, ביחס לתפקיד של מנהל מחלקת הרווחה, וזאת לאור מצבה של המועצה, והביע דעתו כחלק מהדיון החיוני בשאלה - מיהו המועמד המתאים לתפקיד. כחבר בוועדה יכול ורשאי היה ראש המועצה להביע את דעתו באופן עצמאי, ולקיים עם יתר חברי הוועדה דיון בדבר כישוריהם של שני המועמדים והתאמתם לתפקיד, אולם לא מצאנו כי בהתנהלות זו עמדו שיקולים זרים או פסולים. 21. הוועדה הגיעה לכלל מסקנה, כי חרף כישורי המבקש, המשיב 3 נמצא המתאים יותר לתפקיד ואין בכך כדי לקבוע כי נפלו פגמים וטעויות חוקיות בהחלטת הוועדה. לא מצאנו, בשלב לכאורי זה, כי בהחלטה נפל פגם של אי חוקיות. יש לזכור כי בית הדין לא יתערב בתוכנן של החלטות מעין אלה, שכן בית הדין מקיים ביקורת שיפוטית על ההחלטה ועל הליך המכרז, ואין בית הדין ממיר את שיקול דעתה של ועדת הבחינה בשיקול דעתו שלו. בית הדין יכול ויתערב בהחלטה שכזו רק אם נפגעו כללי הצדק הטבעי או כללים ועקרונות אחרים הנוגעים לאופן קבלת ההחלטה, והמבקש לא הצביע על פגמים שכאלה. 22. מוסיף המבקש וטוען בבקשתו, כי הוועדה לא לקחה בחשבון את העובדה שהמבקש הינו תושב הפזורה הבדואית שבתחום המועצה האזורית אל קסום (שבט אבו רביעה), ואילו המשיב 3 תושב ישוב אחר - תל שבע, ולפיכך המבקש מכיר טוב יותר את צרכי האוכלוסיה על כל מרכיביה בהיותו תושב המקום; אלא שמקום מגוריו של המבקש הוא רק שיקול אחד מיני רבים, כגון: ניסיון ניהולי, השכלה אקדמית, תקשורת בין אישית, ראייה מערכתית, מוטיבציה לניהול והתרשמות כללית. למעשה, מדובר בטענה שבמהותה היא השגה על שיקול דעתה של הוועדה - ובכגון אלה, בית הדין לא יתערב. מטעם זה גם לא מצאנו לנכון להתייחס, להשגות המבקש על שיקול הדעת של ועדת הבחינה. 23. באשר למאזן הנוחות, לאחר ששקלנו בעניין, אנו קובעים כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבים, באשר אם יינתן הסעד הזמני ייכפה על המועצה מצב אשר יש בו פוטנציאל לפגיעה בתיפקוד התקין שלה. לאור העובדה כי המדובר בתפקיד חשוב ביותר ונחוץ מאוד בתקופה זו, מצאנו כי הכף נוטה לטובת המשיבים. ככל שתתקבל, תביעת המבקש, אם תתקבל, כי אז חזקה שכל החלטה שתתקבל תקויים על ידי המועצה. 24. אחרית דבר - מכל הנימוקים המפורטים בהרחבה לעיל, אין מקום לקבל את הבקשה, ועל כן היא נדחית. 25. המבקש ישלם למשיבים הוצאות משפט כדלקמן: א. המבקש ישלם למשיבים 1 ו-2 הוצאות בסך 1,750 ₪. ב. המבקש ישלם למשיב 3 הוצאות בסך 500 ₪. ג. המבקש ישלם למשיבות 4 ו-5 הוצאות בסך 1,750 ₪. 26. לא מצאנו בשלב זה, להורות על מחיקת המשיבות 4 ו-5 מההליך המשפטי, ושמורה למשיבות אלה האפשרות להגיש במסגרת כתב ההגנה בקשה לסילוק על הסף. מכרזראש מועצה