האם ועד כמה יש להגביל את עיסוקו של לאחר שפוטר מעבודתו ?

האם ועד כמה יש להגביל את עיסוקו של לאחר שפוטר מעבודתו ? בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה, בית הדין לא יאכוף תניית אי תחרות, שאינה באה לשרת אינטרס לגיטימי של המעסיק, וזאת משיקולים של תקנת הציבור, של הגנה על זכות היסוד לחופש העיסוק של העובד ומכוח אינטרס הציבור בקיומה של תחרות חופשית (ע"א 312/74 החברה לכבלים ולחוטי חשמל בישראל בע"מ נ' קריסיאנפולד, פ"ד כט (1) 316; ע"א 6601/95 AES SYSTEMS INC נ. משה סער, פ"ד פד (3) 850; ע"ע 164/99 דן פרומר וצ'ק פוינט נ' רדגארד בע"מ, מיום 4.6.1999, להלן - עניין צ'ק פוינט). מנגד, קיימת אפשרות כי יוגבל חופש העיסוק של עובד אף ללא התחייבות מפורשת בחוזה העסקתו, וזאת במטרה לשמור על אינטרסים מוגנים של המעסיק (עניין טועמה; בג"צ 1683/93 יבין פלסט נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מז(4) 702 (1993)).פיטוריםשאלות משפטיות