תשלום הוצאות ושכר טרחת עורך דין נתון לשיקול דעתו של בית המשפט

תשלום הוצאות ושכר טרחת עורך דין נתון לשיקול דעתו של בית המשפט פסיקת הוצאות המשפט אינה בגדר של הליך אוטומאטי. בין הגורמים המשפיעים על גובה שכר הטרחה וההוצאות שייפסקו יש למנות את אופייה של התובענה ומידת מורכבותה, הסעד המבוקש והיחס בינו לבין הסעד שנפסק, היקף העבודה שהושקעה על ידי בעל הדין בהליך ושכר הטרחה ששולם או שבעל הדין התחייב לשלמו, וכן הדרך שבה פועל בעל דין (ראו: תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984; ע"א 9535/04 סיעת "ביאליק 10" נ' סיעת "יש עתיד לביאליק", פ"ד ס(1) 391 (2005)). יש להתחשב גם בחשיבות העניין עבור בעלי הדין (ראו: בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצאת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא - משרד התעשיה, המסחר (החלטה מיום 30.6.05)). עורך דיןשכר טרחהשכר טרחת עורך דין