מעשים מגונים במרמה

הציג עצמו, במרמה, כמעסה מומחה והגיע לביתה, ממנו נעדרו הוריה שהיו בחו"ל, ביצע בה את המעשים המגונים שתוארו בהרחבה בהכרעת הדין וברישא גזר הדין. 2. המערער נידון ל- 32 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו, 10 חודשי מאסר על תנאי בתנאים המפורטים בגזה"ד וביהמ"ש קמא חייב אותו לפצות את הקטינה בסכום של 40,000 ₪, שטרם שולם למרות שתשלומם לא עוכב. 3. מלכתחילה היה הערעור מכוון כלפי הרשעת המערער וכלפי עונש המאסר וחיובו בפיצוי הקטינה אך לאחר שעיינו בהודעת הערעור כלפי ההרשעה, בפרוטוקול העדויות שנשמעו בבימ"ש קמא ובראיות שהיו בפניו ובהכרעת הדין ולאחר ששמענו את טיעוני ב"כ המערער, חזר בו המערער, שקיבל את המלצת ביהמ"ש באמצעות בא כוחו, מהערעור כלפי הרשעתו. המערער עותר להקל בעונש המאסר שהוטל עליו ע"י בימ"ש קמא ולהטיל עליו מאסר שירוצה בעבודות שירות ולהפחית מסכום הפיצוי שהוטל עליו לשלם לקטינה. גזר הדין של בימ"ש קמא 1. בפתח גזר הדין מתאר בימ"ש קמא את המעשים המגונים שעשה המערער בקטינה, אותם הוא מסכם בעמ' 3 כדלקמן: "לאחר שהחל הנאשם לבצע בה עיסוי בהסכמתה בגב ובאזור בית השחי, ניצל הנאשם את הסיטואציה על מנת להפשיטה ולבצע בה, בניגוד מובהק להסכמתה, ומבלי להתייחס לניסיונות ההתנגדות שגילתה, מעשים מיניים מובהקים לרבות שפשוף חוזר ונשנה של אבר המין שלה ומגע מכוון בעכוזה ובאזור החזה החשוף שלה. מעשיו אלה של הנאשם הכאיבו לה ובמיוחד הכאיב ניסיונו להחדיר את אחת מאצבעותיו לתוך אבר מינה. בהתחשב בטיב העבירה המיוחסת לנאשם, אין חשיבות להכרעה באם מדובר בחדירה מלאה, בחדירה חלקית או בניסיון חדירה אלים, אך ללא ספק הסלימו מעשיו של הנאשם מעיסוי של אבר המין אל ניסיון ממשי להחדיר אחת מאצבעותיו לתוך אבר מינה של המתלוננת. בנוסף, ניסה הנאשם לשכנע את המתלוננת לגעת בעצמה באבר מינה ובהמשך פישק הנאשם את רגליה של המתלוננת, קירב את ראשו לאבר מינה, ונגע בלשונו באבר מינה להרף עין, עד שהצליחה להדוף את ראשו לאחור ולהביא המעשים לידי סיום". 2. בימ"ש קמא הביא את ממצאי תסקיר נפגעת העבירה לפיהם שהיית הוריה בחו"ל בזמן האירוע הותירה אותה בבלבול ובדידות וגם הליכי החקירה והמשפט לא היו פשוטים עבורה. עורכי התסקיר התרשמו שלמרות חלוף הזמן רובץ עליה צל כבד שמוסיף קושי על ההתמודדות שלה עם משימותיה והיא חשה שהמערער עצר את חייה והעונש שיוטל עליו צריך לעצור את חייו ולגרום לו להצטער על מעשיו. 3. בימ"ש קמא הביא את טיעוני ב"כ הצדדים לעונש כאשר ב"כ המאשימה ביקשה להטיל על המערער עונש מאסר ברף העליון של מתחם ענישה בין 30-60 חודשי מאסר בפועל לאור חומרת התנהגותו, עברו הפלילי וניהול התיק וב"כ המערער עתר להסתפק במאסר על תנאי. המערער, בטיעוניו לעונש, כמו במכתב שהגיש לנו בתום טיעוני ב"כ הצדדים לערעור, טען שלא ביצע במתלוננת כל מעשה בניגוד לרצונה ולא עבר כל עבירה, הרשעותיו הישנות הן בגין עבירות שבוצעו על רקע התמכרותו להימורים, ממנה נגמל, וחקירת המשטרה ומעצרו גרמו להרס משפחתו. 4. בימ"ש קמא קבע שהמערער פגע קשות בערך החברתי המוגן של ההכרח להגן על שלומו של כל אדם מפני פגיעה בגופו, בפרטיותו, בשלמות רוחו ובמיניות, במיוחד כשמדובר בקטינות. בימ"ש קמא קבע שבמקרה זה קיימות אינדיקציות לתכנון מוקדם מצד המערער והדגיש את פער הגילאים האדיר בין המערער למתלוננת ואת ניצול תמימות המתלוננת והיעדרות הוריה מהארץ. בימ"ש קמא עמד על הנזק החמור שנגרם למתלוננת, שנזקקת לתמיכה רבה ולטיפול מכל הסובבים אותה, והזכיר את החומרה שנעוצה במעשי המערער שנמשכו 30-45 דקות. בימ"ש קמא קבע שמתחם הענישה ההולם את מעשי המערער נע בין 22-44 חודשי מאסר בפועל לצד מאסר על תנאי ותשלום פיצוי למתלוננת. 5. בקביעת עונש המאסר בתוך המתחם התחשב בימ"ש קמא לקולא בפגיעה הממשית שתיגרם למשפחת המערער כתוצאה משליחתו למאסר, בתקופה הקשה שעברה על המערער ומשפחתו בעקבות מעצרו, בנסיבות האישיות והרפואיות של המערער ובת זוגו ובתרומתו לחברה כפי שבאה לביטוי בתעודות שהוצגו בפני בימ"ש קמא ובפנינו. בימ"ש קמא קבע שלא ניתן להקל עם המערער, שעומד בכפירתו, לא לוקח אחריות ובחר לנהל את משפטו, כולל העדת המתלוננת. בימ"ש קמא לא זקף באופן מהותי לחובת המערער את עברו הפלילי שכן מדובר בעבירות מרמה ישנות שבוצעו כשהתמכר להימורים, ולא בעבירות מין, אך המערער ריצה שני עונשי מאסר משמעותיים ולמרות זאת חזר לבצע עבירות והוא לא זכאי להקלה לה זכאי מי שעומד לרצות מאסר ראשון. נימוקי הערעור כלפי העונש 1. המערער היה במשך שנים מתנדב בסוכנות היהודית ועבר קורס מדריכים שיקומיים של בעלי מוגבלויות. 2. בעקבות מעצרו של המערער ומעצר הבית הרחק מביתו קרסה משפחתו מבחינה כלכלית ומשפחתית. 3. המערער ובת זוגו סובלים ממחלות רבות. למערער נקבעו 82% נכות רפואית ע"י המל"ל והוא סובל מדום נשימה בשנתו ונעזר במכשיר. 4. אין למערער עבר פלילי בעבירות מין ואין כל הסבר למיקומו בחלק האמצעי של מתחם הענישה. 5. המתלוננת היא זו שהזמינה את המערער לביתה, במהלך העיסוי שעשה המערער אמרה שהדבר נעים לה, המערער לא התפשט ולא גרם חבלות למתלוננת. המתלוננת לא חוותה מצוקה נפשית קשה בזמן המעשים, שלא תוכננו ע"י המערער. 6. ב"כ המערער הציג בפנינו פסיקה של ביהמ"ש העליון ובתי המשפט המחוזיים שבה הוטלו על נאשמים ומערערים בגין מעשים מגונים בקטינים עונשי מאסר על תנאי ועונשי מאסר בפועל לתקופות שבין חמישה חודשים ל- 15 חודשי מאסר בפועל. 7. סכום הפיצוי שהוטל על המערער חורג לחומרה מסכומי פיצויים שביהמ"ש נוהג להטיל בנסיבות דומות ואין ביכולתו הכלכלית של המערער לעמוד בו. 8. בימ"ש קמא לא התחשב בשיקולי השיקום של התא המשפחתי של המערער. במהלך הדיון בערעור הגיש המערער מכתב שבו הוא מגולל את תולדות חייו, טוען שלא עשה את המעשה וטוען טענות כלפי המתלוננת, כלפי הפרקליטות וכלפי בא כוחו בביהמ"ש קמא. תגובת המשיבה 1. מדובר במעשה חמור ומכוער של המערער כלפי נערה בת 16.5 לאחר שהציג עצמו בפניה במרמה כמעסה מקצועי ויש רלוונטיות להיותו של המערער עבריין מרמה מועד. 2. מתחם הענישה שנקבע ע"י בימ"ש קמא הוא נכון, העונשים בפסיקה עליה הסתמך בימ"ש קמא אמנם קלים ממתחם הענישה אך המעשים באותה פסיקה קלים יותר. 3. המערער לא לוקח אחריות על מעשיו כלפי המתלוננת, הוא לא שילם את הפיצוי והמכתב שהגיש לבימ"ש זה מלא רחמים עצמיים והצגת המערער כקורבן. 4. מעשי המערער נמצאים ברף העליון של המעשים המגונים והם גרמו נזקים קשים למתלוננת. דיון והכרעה 1. אנו רואים עין בעין עם בימ"ש קמא את חומרת התנהגותו המינית של המערער כלפי קטינה בת 16 וחצי שנים, כאשר פגע באופן חמור בערכים המוגנים כפי שנקבעו ע"י בימ"ש קמא וגרם לה את הנזקים הנפשיים כפי שתוארו בתסקיר הנפגעת. 2. המערער ניצל לרעה את תמימותה של הקטינה, אשר האמינה למצג השווא שהציג בפניה באשר להיותו מעסה מקצועי והכניסה אותו לביתה חרף העדר הוריה ממנו על מנת שיטפל בכאבים מהם סבלה. 3. בימ"ש קמא זקף לחומרת העונש, בכל הקשור לקביעת מתחם הענישה בהתאם לנסיבות ביצוע המעשים, את פער הגילים הגדול בין המערער לקטינה. בכך שונה המקרה שבפנינו מחלק מהמקרים נושא פסקי הדין שהוצגו בפני בימ"ש קמא ובפנינו ע"י ב"כ המערער ומהמקרים נושא שניים מפסקי הדין שהובאו ע"י בימ"ש קמא בעמ' 8-7 לגזר-דינו. 4. עיון בפסיקה שהוצגה ע"י ב"כ המערער מעלה שמדובר במקרים בהם דחה ביהמ"ש העליון ערעורים שהגישו נאשמים, רובם כאלה שהורשעו עפ"י הודאותיהם, על עונשי המאסר שהוטלו עליהם ע"י ביהמ"ש המחוזי. מדובר היה במקרים בהם הנסיבות האישיות של הנאשמים היו שונות מאשר אלה של המערער, כמו נאשמים מבוגרים וחסרי עבר פלילי לחלוטין, אשר חלקם הודו בביצוע המעשים וחסכו עדויות המתלוננות. 5. בימ"ש קמא לקח בחשבון את כל השיקולים הראויים לצורך קביעת מתחם הענישה ואנו מאמצים אותו, גם אם הרף התחתון שלו עולה על העונשים שהוטלו במקרים שהובאו ע"י ב"כ המערער ובשניים מהמקרים אליהם התייחס בגזר דינו. 6. בקביעת מיקומו של העונש בתחום מתחם הענישה התחשב בימ"ש קמא בכל הנימוקים לקולא שנטענו ע"י ב"כ המערער בפניו ובפנינו והתחשב לחומרה במידה הראויה בעברו הפלילי של המערער, שאמנם אינו בעבירות מין, ובעובדה שריצה שני עונשי מאסר לתקופות לא קצרות. כך גם לא זקף בימ"ש קמא, ובצדק, לקולת העונש את הודאתו של המערער שכן הוא לא הודה, לא לקח אחריות על מעשיו ולא חסך את עדויות הקטינה ובן זוגה. גם במכתב שהגיש לבימ"ש זה, לאחר שחזר בו מהערעור על הרשעתו, לא נטל המערער אחריות על מעשיו. 7. חרף האמור לעיל נראה לנו כי בימ"ש קמא החמיר עם המערער בכל הקשור לקביעת עונשו במתחם הענישה באופן שמצדיק התערבות ערכאת ערעור בשל נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של המערער. אנו מעמידים את תקופת המאסר על 27 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצר מיום 7.8.12 ועד יום 13.9.12. 8. סכום הפיצויים של 40,000 ₪ אותו חויב המערער לשלם לקטינה איננו נמוך אך הוא מוצדק ע"י הנזקים שנגרמו לקטינה ע"י מעשי המערער והשלכותיהם על המשך חייה, ואינו מצדיק התערבות ערכאת ערעור. עם זאת, בהתחשב בעובדה שהמערער אמור לרצות עונש מאסר לתקופה לא קצרה ובשל מצב משפחתו אנו קובעים שהפיצויים ישולמו ב- 10 תשלומים רצופים ושווים של 4,000 ₪ כל אחד החל מיום 5.3.14 ובכל חמישי לחודש עד לפרעון המלא ע"י הפקדתם בקופת בימ"ש קמא, שיעביר אותם למתלוננת עפ"י פרטים שתמסור המאשימה. המערער יתייצב למאסרו בבית סוהר הדרים, ביום 5.1.14 עד השעה 10:00, או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות ופסק דין זה. על ב"כ המערער לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים: 08-9787377, 08-9787336. התנאים שנקבעו לעיכוב ביצוע עונש המאסר יעמדו בתוקפם עד להתייצבות המערער לריצוי עונשו. מרמהעבירות מיןמשפט פלילי