צו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה

בתי המשפט לענייני משפחה דנים מידי יום בבקשות רבות למתן צווי הגנה, על פי חוק למניעת אלימות במשפחה. לא אחת, יש עדות של "מילה מול מילה". והנה, במקרה שבפניי, בנוסף לכך, הייתה הסכמה לבדיקת פוליגרף, שתוצאותיה קבעו כי אכן המשיב נהג באלימות כלפי סבתו (העובדה שהסבתא לא דייקה או לא אמרה אמת בנקודה זו או אחרת בפוליגרף, אין בה כדי לשנות מהאמור לעיל, שכן הפוליגרף נועד לבדוק האם הייתה אלימות של המערער, פלוני, כלפי המשיבה, פלונית, אם לאו). 9. לכן, מבחינת צירוף הראיות בתיק זה, אין זה מן הראוי כי בית המשפט בערכאת ערעור יתערב בממצאים עובדתיים, שבית המשפט לענייני משפחה חזר ואמר לאורך החלטתו: "מאחר ואירוע התקיפה בגינו הוגשה הבקשה מצד הסבתא, הוכח בפניי בראיות מספיקות, ודי לי בכך על מנת להתרשם ממסוכנותו של המשיב" (פיסקה 13, עמ' 3, שורות 29-31, להחלטת בית משפט קמא). וכן בהמשך: "זה המקום לומר כי בדיקת הפוליגרף הכפולה איששה את התרשמותי החיובית והאימון אותו רכשתי לעדות הסבתא" (עמ' 4, שורות 3-4 להחלטה האמורה). 10. מכאן עולה, כי אכן בדיקת הפוליגרף לא הייתה הראיה היחידה, אלא חלק מן הראיות בתיק. בכך - תשובות לטענות הראשונה והשנייה של עו"ד צמל. 11. ככל שמדובר בבקשת עו"ד צמל לעיין בחומר הגולמי של הפוליגרף, ייתכן ויש בסיס משפטי לטענתה, כי היא זכאית לכך. אולם, מאחר ועו"ד צמל לא ביקשה חקירה נגדית של בודק הפוליגרף, ומכל מקום, גם אם עדות הפוליגרף הייתה מוחלשת או אולי אפילו מבוטלת, מבין השורות של החלטת בית משפט קמא עולה כי התרשמות בית משפט ממסוכנותו של המערער דכאן, והאימון שנתן לעדות הסבתא, מצדיקים את מתן הצו. לכן, אין לקבל גם עטנה זו של ב"כ המערער. 12. השאלה האחרונה שעוררה עו"ד צמל, לעניין מצבו הנפשי של מרשה, והיכן יגור, הייתה בפני בית משפט קמא; הוא הזכיר, בפיסקה 15 להחלטתו, כי על הנכד (פלוני, המערער) היה לדאוג ולהתארגן כדי למצוא פתרון מגורים, וחבל שלא נעשה ניסיון לפתור את הבעיה. 13. לאור האמור לעיל, יש להשאיר את החלטת בית משפט קמא על כנה, דהיינו: צו איסור הכניסה וההימצאות בדירה, יחול למשך שלושה חודשים. 14. בית משפט קמא איפשר בהחלטתו פסק זמן להתארגנות המערער, למשך 48 שעות, בין יום מתן ההחלטה לבין יום עזיבת הדירה. 15. מאחר ואנו נמצאים היום ביום חמשי, בשעות הצהריים, לקראת סוף השבוע, אני מאפשר פסק זמן ארוך יותר למערער, לצורך התארגנות. לכן, תוקף הצו שקבע בית משפט קמא על כל תנאיו, כולל: דרישת המשטרה לסייע, וההבהרה כי החלטה זו מתגברת על כל חוות דעת רפואית, צו זה ייכנס לתוקפו ביום רביעי, כו חשוון תשע"ד (30.10.13), שעה 08:00. 16. להסרת ספק, אינני דן בכל שאלה מעבר לאמור בבר"ע ובצו שניתן על פי חוק למניעת אלימות במשפחה. כפי שנמסר לי, יש הליכים אחרים במישור הקנייני, ואין הם חלק מהחלטה זו. ממילא, צו זה אינו מתיר לאף אדם אחר להיכנס למקום שבו על פי הדין אינו זכאי להימצא בו. לא כל שכן שלא מתיר לאדם כלשהו לפגוע ברכושו או במטלטליו של אדם אחר. 17. סוף דבר: א. הבר"ע נדחית. ב. מועד תחילת הצו ומניין שלושת החודשים על פי החלטת ביתה משפט לענייני משפחה מיום 29.8.13 יהיה מיום 30.10.13, שעה 08:00. ג. המערער ישלם למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד את סכום הפיקדון שהפקיד, בסך 2,000 ₪. אני ער לכך כי סכום זה אינו משקף את מלוא ההוצאות המשפטיות שנגרמו למשיבה; אך, התחשבתי במצבו הנפשי של המערער, ובכך שאינו עובד. צוויםאלימותאלימות במשפחהצו הגנה