חישוב גיל פרישה של הרוג בתאונות דרכים

חישוב גיל פרישה של הרוג בתאונות דרכים: מטרתו של חוק גיל פרישה הוא לבסס ולחזק את עקרון השוויון בעבודה ולהתאים את המערכות הסוציאליות לנהוג בשוק העבודה. ככלל יש לקבוע את גיל הפרישה בהתאם להוראות חוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004, אולם, בית המשפט פסק כי כפי שהיה נהוג טרם חקיקת חוק גיל הפרישה, כאשר מוכח כי ההרוג בתאונת הדרכים היה עתיד לפרוש מוקדם יותר או מאוחר יותר מגיל הפרישה הקבוע בחוק, אזי יש לקבוע את גיל הפרישה בהתאם. בתי המשפט נהגו לסטות מגיל הפרישה על פי חוק, בין היתר, במקרים בהם הנפגעים היו עצמאיים או עסקו במקצועות בהם לא נדרשת עבודה פיזית. חוק גיל פרישה נותן לעובדת זכות להאריך את מועד פרישתה מהעבודה, בכל גיל שבין גיל הפרישה שלה ובין גיל הפרישה שנקבע לעובד. אך לא בכדי הסיר המחוקק את קיפוחן של נשים עובדות. שכן רבים הם חסרונותיה של פרישה מוקדמת, אשר פוגעת, בין היתר, באפשרויות קידומה של העובדת בעבודה ובהשתכרותה. גיל פרישהמקרי מוותפרישהתאונת דרכים