תאונת דרכים - תביעת פיצויים של בעל על מות אשתו

אחת השאלות שעמדה בפני בית המשפט היא שאלת זכאות בעלה של המנוחה לפיצויים בגין אבדן עזרה סיעוד ושרותי משק בית להלן פירוט הסוגייה: לבית המשפט הוגשה תביעת פיצויים של בעל על מות אשתו, לפי סעיף 19, 78 ו- 80 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), בגין פטירתה של המנוחה עקב תאונת דרכים, מכוח הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה- 1975. המנוחה עבדה כשכירה בתחום המחשוב עד שלקתה במחלת הסרטן ומאז ועד לפטירתה לא חזרה לעבודה, אך המשיכה לקבל הכנסה כבלתי כשירה לעבודה, מהביטוח הלאומי ומחברת ביטוח עד לפטירתה, המנוחה תפקדה כעקרת בית, תוך שהיא מסתייעת לעבודת משק הבית בעזרת הזולת מספר שעות בשבוע, כאשר לאחר פטירתה עזרה זו גדלה בשיעור שלא נתברר. ## תביעת בעלה של המנוחה בגין אבדן עזרה סיעוד ושרותי משק בית:## בעלה של המנוחה תבע מחברת הביטוח בין היתר, אבדן עזרה וסיעוד שקיבל מהמנוחה שדאגה לטענתו לכל מחסורו כאם, כאישה וכמטפלת - לנוכח מחלת הסכרת ממנה סבל - כולל נקיון ביתם המשותף, בגובה 8 שעות עזרה יומית, בעלות של 35 ש"ח לשעה במשך 27 שנה עד סוף תוחלת חיי המנוחה. ##טענות חברת הביטוח:## חברת הביטוח טענה כי התובע (בעלה של המנוחה) לא הוכיח כי המנוחה סעדה אותו ו/או כי עזרה לו באופן אישי ולעדותו על מערכת היחסים בינו לבין המנוחה לא היו כל תימוכין, ולכן לא הוכחה כל תלות בהקשר זה. גם לא הוכח היקף תרומתה של המנוחה למשק הבית, במיוחד לנוכח מחלתה בעשרת השנים האחרונות. ## הכרעת בית המשפט:## בית המשפט פסק כי בעניין זה סביר להניח כי לנוכח הזמן הפנוי שעמד לרשותה והיעדר ראייה על מוגבלות של ממש, המנוחה אכן עבדה בעבודות קלות של משק הבית, כולל בישול, כביסה, גיהוץ וכיו"ב, תוך שהיא נעזרת לביצוע עבודות כבדות יותר בעזרת הזולת. תרומה זו של המנוחה אבדה לתובע עם פטירתה ועל אף שהוא לא הוכיח את היקף עזרת הזולת לאחר הפטירה בהשוואה להיקף העזרה שלפניה, אומד אני את תרומת המנוחה למשק הבית של התובע - להבדיל מתרומתה לעצמה - בסך של כ- 500 ש"ח לחודש, עד הגיע התובעת לגיל 70 ועל כן מגיע לתובע על חשבון אבדן שרותי המנוחה בעבר ובעתיד, על דרך אומדן, סך 100,000 ש"ח. תאונת דרכיםפיצויים