כמה מקבלים משפחה של הרוג תאונת דרכים ?

כמה מקבלת משפחה של אדם שנהרג בתאונת דרכים: גישת בית המשפט היא כי מקום בו תביעת התלויים חוברת לתביעת העזבון, ואלה השתיים נדונות בצוותא, יש לפסוק את "הגבוה מבין השניים", בכל הנוגע ליחס שבין הפיצוי עבור הפסדי תמיכה (בתביעת התלויים) לבין הפיצוי בגין הפסדי השתכרות (בתביעת העיזבון), נפסק ע"י בית המשפט כי יש לקבוע מנגנון של ניכוי או קיזוז, המתחייב ממהותו המיוחדת של העניין. הפיצוי בגין הפסד השתכרות "בשנים האבודות" מקפל בתוכו פיצויי תמיכה. זהו פיצוי לעיזבון, קרי: לניזוק, אך יש בו מרכיב של תמיכה. הוא כולל תמיכה וחיסכון. מכאן הצורך להבטיח, שמרכיב התמיכה לא ייפסק פעמיים פעם בתביעת העיזבון ופעם בתביעת התלויים ואין חשיבות איזו תביעה מוגשת קודם, וככל שהן מוגשות יחד, איזו תביעה גבוהה יותר. לעניין זה גם אין חשיבות האם ישנה זהות בין היורשים לבין התלויים, אם לאו. כך או כך, פסק בית המשפט כי ככל שמדובר בפיצוי לעיזבון בגין הפסד השתכרות "בשנים האבודות", יש להישמר מפני פיצוי כפול בעקבות תביעתם הנפרדת של התלויים בגין הפסדי התמיכה. מקרי מוותשאלות משפטיותתאונת דרכים