הוכחת פגיעה בתנאי עבודה (הרעת תנאים)

פגיעה בתנאי העבודה של העובד, לרבות פיטורים ניתנת להוכחה בראיות אובייקטיביות, כגון תלושי שכר שיש בהם כדי להעיד על פגיעה בתנאי השכר או מסמכים המעידים על נגיסה בסמכויותיו של העובד, או התנכלות וסביבה עוינת. הפחתת שכר כעילה להתפטרות: בית הדין לעבודה קבע כי, גובה השכר הוא אחד התנאים היסודיים והעיקריים שביחסי עובד ומעביד, והפחתת השכר היא אולי ההרעה המוחשית ביותר של תנאים אלה; ומשנעשה הדבר על פי הודעה חד-צדדית מטעם המעביד, אין לדרוש מהעובד כי ימשיך. סתירה בין חוזה עבודה אישי להסכם קיבוצי: סעיף 22 לחוק הסכמים קיבוציים קובע כי במקרה של הוראה בחוזה עבודה שהיא שונה מהוראה אישית שבהסכם קיבוצי החל על הצדדים, ההוראה שבהסכם הקיבוצי עדיפה, אך במקרה שהשינוי לטובת העובד, עדיפה ההוראה בחוזה העבודה אם אין בהסכם הקיבוצי דבר המונע במפורש אותו שינוי.הרעת תנאים