קניית כרטיס שחקן כדורגל

סכסוך בנושא קניית כרטיס שחקן כדורגל: בין המבקש למשיב, שחקן כדורגל מצליח, התגלע סכסוך כספי בעקבות חוזה מיום 8.3.02 בין השניים, שלפיו רכש המבקש את זכויותיו של המשיב בכרטיס השחקן שלו, וחוזה נוסף מ-2008 (שהמבקש כפר בחתימתו עליו). כי המשיב החל דרכו כשחקן בקבוצת "מכבי יבנה" ועבר בתום עונת 2002-2001 לקבוצת "בית"ר ירושלים". לאחר מכן המשיך לשחק בקבוצת "מכבי חיפה", ואחר כך בקבוצת "הפועל כפר סבא". בשנת 2008 חתם המשיב על חוזה למשך 5 שנים שלפיו ישחק בקבוצת הפועל באר שבע. במהלך עונת המשחקים 2011-2010 עבר לקבוצת "ויסלה קרקוב" שבפולין. בעקבות מעברו לקבוצה זו פנה אליו המבקש בדרישה לקבלת חלק מן התמורה ששילמה החברה הפולנית לקבוצת "הפועל באר שבע" לשם העברתו. המבקש פתח נגד המשיב תיק הוצאה לפועל למימוש שטר חוב, ואילו המשיב הגיש למוסד לבוררות של התאחדות הכדורגל, תביעה כנגד המבקש להשבת הכספים שקיבל המבקש על דרך מכירת זכויותיו של המשיב בכרטיס השחקן. כן הגיש המשיב התנגדות לביצוע שטר לבית משפט השלום ברחובות ובקשה לעיכוב הליכים אלה ולהעברתם למוסד לבוררות של התאחדות הכדורגל בהתאם לחוק הספורט, התשמ"ח-1988. בקשת המבקש למחיקת התובענה על הסף מהטעם שאין מדובר בסכסוך הכפוף לשיפוטו של המוסד לבוררות, נדחתה ביום 13.7.11 על ידי עו"ד תגר עמיאל שמונה לבורר בתיק. המבקש פנה לבית המשפט המחוזי בבקשה לסעד הצהרתי, שלפיו ייקבע כי המוסד לבוררות של התאחדות הכדורגל בישראל אינו האכסניה המתאימה לבירור המחלוקות הכספיות בינו לבין המשיב. בית המשפט המחוזי דן בשאלת סמכות המוסד לבוררות וקבע, כי מן הראיות עולה, שהמבקש כיהן החל מספטמבר 2002 כיושב ראש עמותת "מכבי צבי יבנה", המנהלת את קבוצת מכבי יבנה, והאמור מתיישב עם הכתוב בתצהירי המשיבים, שלפיהם היה המבקש חבר הנהלת קבוצת "מכבי יבנה" בעת בה נכרת עם המשיב החוזה הראשון ביום 8.3.02. נוכח האמור נקבע, כי מאחר שהסכסוך הכספי שבין המבקש למשיב מתייחס לתקופה שראשיתה במועד חתימת ההסכם הראשון ובשנים שלאחר מכן, ומאחר שהמבקש היה יושב ראש העמותה למצער החל מספטמבר 2002 ובתקופה הרלבנטית לסכסוך, נחשב הוא "ממלא תפקיד", כמשמעו בתקנון המוסד לבוררות של התאחדות הכדורגל ועל כן כפוף לסמכות השיפוט של המוסד לבוררות. עסקינן בתובענה בין שחקן לאיש עסקים ששימש כסוכנו וניהל בעבורו משא ומתן להעסקתו, כנגד תמורה. בנוסף החזיק המבקש נתח מתוך תשלומי העברה המשולמים בגין העברתו של המשיב מקבוצה לקבוצה. סוגיה משפטית זו שעניינה "תשלומי העברה", כמו גם מערכת היחסים בין שחקן לסוכן שחקנים, הן בתחום המומחיות של המוסד לבוררות. הוסף, שהמבקש היה חבר הנהלה בקבוצת "מכבי יבנה", ואף בכובעו זה היה כפוף לתקנוני התאחדות הכדורגל. דיני ספורטכדורגל