תקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל

בע"א 575/70, 579/50 נדונה סנקציה משמעתית שהוטלה על הפועל אשדוד, ושלא היתה מצויה ברשימת העונשים שבתקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל בישראל, ושללה מהפועל אשדוד את האפשרות לעלות בעונת הכדורגל 1969/70לליגה א'. על אף שוועדת החקירה ובית-הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל חרגו מסמכותם לפי תקנון המשמעת בהטילם את הסנקציה האמורה, נדחה ערעורה של הפועל אשדוד מהטעמים האמורים בפסק-הדין ואילו דברי השופט לנדוי: "בהטילם את הסנקציה ששום קבוצה מליגה ב' דרום ב' לא תעלה לליגה א' בעונה זו חרגו ועדת החקירה ובית-הדין העליון מסמכותם לפי תקנון המשמעת של ההתאחדות. גם את הטענה הזאת יש לדחות. נכון שרשימת העונשים שבתקנון המשמעת אינה מכילה סנקציה כזאת, אבל ועדת דהחקירה הוסמכה על-ידי הנהלת ההתאחדות 'לקבוע ממצאים עובדתיים ולהסיק את המסקנות המשמעתיות הנובעות מהממצאים העובדתיים', ורק בנוסף על כך הורשתה הוועדה 'להעניש את אלה שיימצאו אשמים בכל עונש המפורט בתקנון המשמעת'. ועדת החקירה הסבירה בהחלטתה, בעקבות הלשון של כתב המינוי שלה: 'לאור מסקנתנו לגבי אי-עליה לליגה א' אנו נמנעים מלהטיל עונשים נוספים לגבי האגודות. בהחלטתנו אנו רואים משום מסקנה ממצב דברים שקבענו לפי ממצאנו ואין אנו רואים בכך משום החלטה עונשית לגבי האגודות'.ההתאחדות לכדורגלאיגודי ספורטמסמכיםדיני ספורטכדורגל