אישורים פיקטיביים בבקשה לקבלת ויזה לארה''ב

קראו את הכרעת הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אישורים פיקטיביים בבקשה לקבלת ויזה לארה''ב: רקע עובדתי: ב- 29.10.08 הודתה הנאשמת בכל שיוחס לה, עובדות ואישומים, כמפורט בכתב האישום. אשר על ובהסתמך על הודאתה ייקבע כממצע עובדתי כי כך הווה: עובר ל 31.7.06 הגישה הנאשמת טופס בקשה לאשרת כניסה (להלן: "ויזה") לארה"ב. בטופס רשמה ביודעין במרמה כי היא לומדת במכללת אשקלון . שעה שכלל לא למדה שם, וזאת כדי להטעות ,ליצור ולהציג מצג שווא בפני פקידי הקונסוליה האמריקאית כאילו שבכוונתה לחזור ארצה להמשך "לימודיה " במכללה. 3. בהמשך לאותו רצף עניינים וכחלק בלתי נפרד ממנו . זומנה הנאשמת לראיון בשגרירות. זמן קצר לפני הראיון קבלה הנאשמת ביודעין מאחר (מר אביתר סעדון) מסמכים מזויפים הנחזים להיות, אישור לימודים במכללה האקדמאית באשקלון .ותעודת סטודנט הנחזית להיות תעודה של אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון . וכל זאת ,כזכור , מבלי שלמדה כלל במכללה וצורך אחד בלבד, הצגה ביודעין של מצג שווא לפקדי הקונסוליה וקבלה שלא כדין של ויזת כניסה לארה"ב. 4. ב-31.7.06, (יום הראיון בקונסוליה) וכדי לקבל את הוויזה מיוחלת השתמשה הנאשמת ביודעין ובנפש חפצה במסמך מזויף והציגה אותו לקונסול המראיין. 5. דרכה של הנאשמת לא צלחה כיוון שבבדיקה פשוטה חשפו הקונסול המראיין ופקידי הקונסוליה את המרמה. 6. במכלול המעשים דנן ביצעה הנאשמת את העבירות הבאות: א. שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל דבר - עבירה על הוראות סע' 420 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977. ב. ניסיון לקבלת דבר במרמה - עבירות על הוראות סע' 415 + 25 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977. עיקר טיעוני הצדדים להרשעה תחילה ולענישה בהמשך: עיקר טיעוני התביעה : לשיטת התביעה יש לסיים את ההליכים בהרשעה ע"ס הודעת הנאשמת כיוון ש: הליך פלילי בו נקבעו ממצאים עובדתיים שאין מחלוקת שהינם נושאים בחובם הרשעה (כמו במקרה דנן) . מסתיים בהרשעה. למעט מקרים חריגים וקיצוניים בהם על היושב בדין לנמק בהרחבה על מה ולמה עשה שימוש חריג בסמכותו שלא להרשיע . בתיק דנן לא באו לעולם נסיבות חריגות המקנות בסיס מוצדק וראוי להחלטה חריגה של סיום ההליכים ללא הרשעה כיוון ש: א. מפנה להלכות כתאב ורומאנו. ב. מדובר ברצף מעשים עוקב .שבוצעו בקור רוח ומחשבה תחילה כדי להשיג שלא כדין ובהסתמך טיעוני שווא ומצג שקרי הנתמך במסמכים כוזבים ויזת כניסה לארה"ב. ג. הנסיבות והמעשה נגועים בחומרה נוספת כיוון שהקורבנות הם שלטונות של מדינה זרה . ובפועל ובמשתמע יש במעשים דנן פגיעה בשמה הטוב של מדינת ישראל מחד . וגרימה להכבדה , לסרבול , ליחס עוין וחשדני ולאי אימון בטיעוני בקשות אזרחים ישרים מהשורה לויזת כניסה לארה"ב. ד. התסקיר החיובי שהוגש .מתייחס מעצם טבעו , לפן אחד בפרשה והוא נסיבותיה האישיות , מבנה אישיותה וריקעה האישי של הנאשמת . ועל זה ,עם כל הכבוד לו .לתפוס במערכת השיקולים מקום ראוי, אך לא מקום מכריע .אזה המצב ואלה הם פני הדברים באשר לחרטה אותה הביעה הנאשמת . לשון אחרת.לשיקולים וטיעונים אלה מקום נכבד בטיעונים לעונש ולא לעצם ההרשעה. עיקר טיעוני ההגנה: לשיטת ההגנה ניתן לסיים את ההליכים נגד הנאשמת ללא הרשעה כיוון ש: מדובר בטעות חד פעמית של צעירה חיובית ונורמטיבית שלכל עתידה לפניה התסקיר והמלצת שירות המבחן חיוביים . הרשעה עתידה לפגוע בעתידה של הנאשמת וסיכויי פרנסתה בעתיד. דיון והחלטה: לא מצאתי כל מקום להיעתר לבקשת ההגנה ולסיים את ההליכים נגד הנאשמת כמומלץ ע"י שירות המבחן ללא הרשעה וזאת משום ש: מדובר בסדרת מעשים שנפרשה לאורך זמן ובמעשה מרמה שבוצע במחשבה תחילה, אגב הסתייעות באחר ובקור רוח. פני הדברים היו אולי שונים אם היה מדובר בעבירה שבוצעה בגחמת רגע ,ו/או בחולשת דעת נקודתית וחד פעמית ו/או פרי באוש של מצוקה כלכלית . לא מצאתי את הללו כאן . כל שמצאתי הוא תכנון קר רוח לקצר /להשיג שלא כדין ובהסתמך על מצג שווא ומעשה מרמה יעד להשגה שהנאשמת סימנה לעצמה. המעשים הנ"ל נגועים ביותר מ"אבק " שחומרה . כיוון שכאן נעשה ניסיון להונות ולרמות נציגים מואמנים כדין של מדינה זרה בביצוע תפקידם. ניסיון שאפשר וסביר ש"הניב" "תשואה נאה ומיותרת" לש חוסר אמון , חשדנות וסרבולים בירוקרטים נוספים בדרכו של כל מבקש תמים ויישר דרך של ויזת כניסה לארה"ב . בהמשך לשצויין זה עתה בסעיף הקודם .ועל פי כל הגיון .גרמה הנאשמת במעשיה אלה .לפחות נזק תדמיתי אם לא פגיעה ממשית בפן מסוים של יחסי המדינה עם מדינה זרה . לא הונחה בפני כל ראיה ספציפית ומדוקדקת אודות פגיעה ממוקדת ו/או למצער פגיעה המסומנת בקווי היקף גסים . בתעסוקה עתידית של הנאשמת אם תורשע. ממצאיו של שירות המבחן והמלצותיו יזכו להתייחסות בשיקולי בגזירת העונש. אשר על כן ובשל כל אלה .אני מרשיע את הנאשמת בהסתמך על הודעתה בכל שיוחס לה (.עובדות ועבירות) כמפורט בכתב האישום. ניתנה היום, כ"ב באדר, תשס"ט (18 במרץ 2009), במעמד הצדדים. חנן אפרתי, שופט 003458/08פ 120 הדר. ב"כ הצדדים: אין לנו מה להוסיף על מה שנטען בדיון קודם. ג ז ר ֿ ד י ן לאחר שנשמעו טיעונים לעונש בישיבה קודמת ולצדדים אין מה להוסיף ומן הטעם שמדובר בצעירה ללא עבר פלילי, סטודנטית, אני גוזר על הנאשמת את העונשים הביאם א. 7 חודשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים החל מהיום על העבירות בגינן הורשעה. ב. קנס כספי מזערי בסכום של 1,000 ₪. הקנס ישולם בחמישה תשלומים שווים החל מיום 1/4/09 ומידי 01 לחודש שלאחר מכן, או חודש מאסר תמורתו. מובהר כי עיכוב של אחד מן התשלומים יביא לפרעון הקנס מיידית. ג. הנאשמת תחתום על התחייבות כספית בסכום של 20,000 ₪ להימנע משך 24 חודש מהיום מהעבירה בה הורשעה. אם תסרב לחתום תיאסר למשך 4 חודשים. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.ארצות הברית (ארה"ב)משרד הפניםאשרה (ויזה)