זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

קראו את הכרעת הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זיכוי מעבירות תקיפה איומים ונזק לרכוש / זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה: לאחר שבחנתי את מכלול הראיות, אני מחליט לזכות את הנאשם מחמת הספק. התביעה מייחסת לנאשם שלוש עבירות: תקיפה הגורמת חבלה ממש, עבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין תשל"ז - 1977. איומים, עבירה לפי סעיף 192 לחוק הנ"ל. היזק בזדון לרכוש, עבירה לפי סעיף 452 לחוק. כתב האישום מתייחס לתקרית מיום 30/11/06 בכביש החוף סמוך לצומת הסירה. בין רכבו של הנאשם לבין רכבו של אייל אבנר (המתלונן) נגרמה תאונת דרכים. לגבי האירועים שהתרחשו אחרי קרות התאונה, יש מחלוקת בין הצדדים. המתלונן טוען כי אחרי התאונה התחילו הצדדים להחליף ביניהם פרטים, אולם בשלב מסויים הנאשם חזר בו מכוונתו למסור פרטים וניסה לעזוב את המקום. המתלונן ניסה למנוע ממנו לעזוב את המקום, חזר לרכבו, הנאשם ירד מהרכב שלו הגיע לרכבו של המתלונן לדלת של צד הנהג בעט בדלת גרם לשקע בדלת. המתלונן ירד מרכבו ואז הנאשם תקף אותו, תפס אותו בראשו גרר אותו לגדר ההפרדה וגרם לו לפגיעות בגבו ובחלקים אחרים של גופו. בחקירתו הנגדית אישר המתלונן שהיו חילופי קללות בין הצדדים וכי גם הוא נתן מכת אגרוף לנאשם. הנאשם טוען כי לאחר התאונה הוא מסר את מסמכי רכבו ורישיוני למתלונן שהלך לרכבו על מנת להעתיק את הפרטים. הנאשם מציין כי המתלונן גידף אותו, הדבר הרגיז את הנאשם, הוא לקח חזרה את תעודת שמסר חזר לרכבו, המתלונן בא בעקבותיו וטרק את דלתות הרכב שלו וחזר לרכבו. הנאשם כעס על הנעשה, וירד מרכבו וטרק את דלת רכבו של המתלונן. בתגובה ירד המתלונן מרכבו נתן לו מכת אגרוף, הנאשם אחז בו כדי לנטרל אותו והצמיד אותו לגדר ההפרדה. אחרי שהמתלונן נרגע הוא עזב אותו, עלה על רכבו ונסע מן המקום. התרשמתי כי שני הצדדים לא מסרו פרטים מדויקים לגבי התקרית וכי כל צד ניסה לצמצם את חלקו. למרות שברור כי היו קללות הדדיות כבר בתחילת התקרית, המתלונן לא הזכיר מיוזמתו את הדברים, ניסה להדגיש שהוא איננו התוקפן אלא הקורבן וגם שכח לציין כי נתן מכת אגרוף בפניו של הנאשם. מאחר ומדובר בעדות יחידה שיש בה ליקויים לא מעטים, לא ניתן לקבוע על פיה ממצאים מרשיעים במשפט פלילי. נוכח האמור לעיל, החלטתי כי יש מקום לזכות את הנאשם בעבירות של התקיפה והיזק לרכוש מחמת הספק ובעבירת איומים מחוסר אשמה. נמסר על הזכות להגיש ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 45 יום מהיום.עדות יחידהזיכוי מעבירהדיוןעדות