חוב שוכר לעירייה ולחברת חשמל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חוב שוכר לעירייה ולחברת חשמל: התובעת השכירה לנתבעים את הדירה שברחוב מעפילי אגוז 91 בתל אביב, וזאת עד ליום 15.6.09. בפועל פינו הנתבעים את הדירה ב-24.4.09. לטענת התובעת, במועד פינוי הדירה נותרו הנתבעים חייבים לחברת החשמל וכן לעירייה (תשלומי מים). עוד טענה התובעת כי הנתבעים עזבו את הדירה כשהנזקים בה מרובים והיא מלוכלכת. הנתבעים טוענים בכתב הגנתם כי קיבלו כבר את הדירה במצב לא תקין, וכי אין ממש בטענות התובעת. בדיון שהתקיים בפניי הסכימו הנתבעים כי אכן הם חייבים לשלם לתובעת סך של 1,070.59 ₪ בגין חשבון חשמל שלא שולם על ידם, וכן סך של 77.75 ₪ בגין תשלומי מים שלא שולמו על ידם. כמו כן הוסכם כי התובעת חייבת לנתבעים סך של 1,840 ₪ (סעיף 10 לכתב התביעה). לאור האמור גדר המחלוקת הינו בטענת התובעת לפיה הנתבעים גרמו נזקים בדירה, מה שמנע ממנה להשכיר את הדירה מיד עם צאת הנתבעים, וכי היה עליה לבצע שיפוץ נרחב בדירה כדי להביא אותה למצב שניתן יהיה להשכירה לאחרים. דיון שמעתי את טענת הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות וכן בתמונות של הדירה שהציגה בפניי התובעת. כמו כן, שמעתי את גב' כרמון, שכנתה של התובעת, ומצאתי לקבל את התביעה בחלקה. גב' כרמון העידה כי כיום הדירה מושכרת, וכי בוצע בה שיפוץ רציני - מטבח חדש לגמרי, צבעו את כל הדירה, הוחלפו משקופים ודלתות אמבטיה. עוד העידה גב' כרמון כי כיום הדירה מושכרת. עיינתי בתמונות שהוצגו בפניי. מהתמונות עולה כי מדובר בבלאי של שימוש ממושך העולה בהרבה על שנתיים, בהן התגוררו הנתבעים בדירה. יחד עם זאת, כי עצם המגורים בדירה, יש בהם כדי להביא לבלאי משל עצמם. אין ספק אפוא כי הדירה אכן היתה זקוקה לשיפוץ. באשר לטענת התובעת כי הפסידה דמי שכירות: התובעת לא המציאה חוזה שכירות עדכני, כדי שניתן יהיה לדעת מתי השכירה בפועל את הדירה. כמו כן, ומשקבעתי כי אכן הדירה נשוא כתב התביעה היתה זקוקה לשיפוץ מסיבי גם ללא מגורי הנתבעים בה, הרי שבכל מקרה לא היתה הנתבעת יכולה להשכיר את הדירה מיד עם פינויה מהנתבעים. לאור האמור עד כאן, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: א) סך של 1,070.59 ₪ עבור חשמל. ב) 77.75 ₪ עבור מים. ג) 750 ₪ עבור ניקיון. ד) 1,500 ₪ עבור השתתפות בשיפוצים (משקופים). סה"כ 3,398.34 ₪, כאשר מהסך הזה יש להפחית את הסך של 1,840 ₪. יתרה לתשלום - 1,558.34 ₪. הסך הנ"ל (1,558.34 ₪) ישולם לתובעת, וזאת בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מהיום.חשמלחובשכירותעירייה